Hemarbete under corona kan påverka din elräkning

Våra kunder är viktiga för oss!

Vi har nöjda kunder!

Vi på Skånska Energi är måna om våra kunder och gör därför en kundnöjdhetsmätning vartannat år. På så sätt vet vi vad vi ska jobba på för att bli ännu bättre.

Vi vill veta vad du tycker

Just nu genomför vi på Skånska Energi och Skånska Energilösningar en kundundersökning. Under juni, juli och augusti 2021 kanske det är just du som blir uppringd för en intervju med frågor angående Skånska Energi och Skånska Energilösningar. Dina synpunkter är oerhört viktiga för vårt utvecklingsarbete och vi är mycket tacksamma om du vill delta i undersökningen. Intervjun tar ca 5 minuter i anspråk och du är självfallet helt anonym. Vår samarbetspartner för marknadsundersökningar är Supportföretaget TMJ Group AB. 

Senaste undersökningen 2019

Vid 2019 års undersökning fick ännu en gång emblemet ”Mycket väl godkänd” i vår kundnöjdhetsundersökning för företag i energibranschen. Vi är glada och tacksamma över kundernas förtroende och att vi vid både 2017 och 2019 års kundnöjdhetsundersökning fått MVG.

Bra. Tryggt. Pålitligt. Lokalt. Fungerar. Service. 

Det är några av de ord våra kunder oftast väljer för att beskriva Skånska Energi – när de bara får välja ett ord. Under intervjuerna får våra kunder möjlighet att svara på frågor och även framföra sina personliga tankar och åsikter, här är några kommentarer från våra kunder:

”De har ett trevligt bemötande, stor kunskap och är alltid tillgängliga.”

”De jobbar lokalt, nära sina kunder.”

”Det bästa med Skånska Energi är nog deras kunskap och lyhördhet.”

”Ett annat elbolag ringde mig och försökte lura över mig till dem. Då fick jag hjälp av Skånska Energi och ställde allting tillrätta igen. Det var jättebra!”

”Jag ringde dem då jag skulle teckna ett elavtal med dem, jag kom fram utan problem. Personen jag pratade med var jättetrevlig och jag skrev på ett elavtal som jag känner mig nöjd med.”

”Killarna som kom hit och servade värmepumpen var jättetrevliga och duktiga. De förklarade väldigt tydligt för mig vad de gjorde och varför. Det uppskattade jag verkligen.”

Utvecklingsarbete

 Genom regelbunden kundnöjdhetsundersökning garanterar vi att du som kund hamnar i fokus för vårt utvecklingsarbete. Undersökningen är anonym och sker genom en intervjuteknik, som en dialog med varje respondent, resultatet presenteras för vår ledningsgrupp, styrelse och personal och ligger sedan till grund för vårt förbättringsarbete. 
Stort tack till alla som medverkat, det är du som hjälper oss att bli bättre. För våra kunder är det viktigaste vi har!

Om Supportföretaget TMJ Group

Supportföretaget TMJ Group, som är specialister inom energibranschens samtliga affärsområden, genomför regelbundet kundnöjdhetsundersökningar inom energibranschen. Där ställs höga krav på oss som energiföretag, vilket bland annat innebär att vi måste följa upp och förbättra de utvecklingsområden som kommer av undersökningens genomförande. 

Nöjdhetsindex baseras på tio för kunden viktiga nöjdhetsfrågor och presenteras övergripande i ett nöjdhetsindex på skalan 0-100. Detta nöjdhetsindex är ett s.k. dynamiskt index vilket kontinuerligt uppdateras vartefter nya mätningar uppdateras. Idag genomför ett 50-tal energibolag Supportföretagets kundnöjdhetsundersökningar varvid benchmarking och jämförelser på ett flertal områden är möjliga. Av respekt för de företag som erhåller lägre värden i nöjdhetsindex offentliggör Supportföretaget aldrig ett enskilt företags nöjdhetsindex utan varje företag kan själva välja att berätta om och/- eller visa sitt erhållna nöjdhetsindex.

Nöjdhetsemblem delas ut enligt nedan erhållna indexvärden:

  • Nöjdhetsindex 50-65 = Godkänd
  • Nöjdhetsindex >65-75 = Väl godkänd
  • Nöjdhetsindex >75 = Mycket väl godkänd
  • Nöjdhetsindex = Bäst, erhålls av det företag som i nämnd studie nått allra högst nöjdhetsindex av samtliga deltagande företag.


För mer information om Supportföretagets Energibolagsindex, kontakta: Tove Åkerman-Stenman