Press

RÄTTELSE: Omvandling av aktier

Rättelse av tidigare pressmeddelande

Omvandling av aktier

Avnotering av Skånska Energi

Ansökan om avnotering av Skånska Energi

Styrelsen för Skånska Energi AB (publ) har ansökt om avnotering av aktierna från Nasdaq First North.

Anders Möller utses till ny VD och koncernchef för Skånska Energi

Skånska Energi AB:s styrelse har utsett Anders Möller till ny VD och koncernchef från och med den 1 juli 2019.

Beslut fattade vid Skånska Energi ABs årsstämma den 23 maj 2019

Årsstämman 2019 i Skånska Energi AB (publ) hölls den 23 maj 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Delårsrapport januari-mars 2019Skånska Energi AB (publ)

Omvandling av aktier

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie. 

Skånska Energis VD lämnar

Skånska Energi AB:s VD och koncernchef Marianne Sernevi har meddelat styrelsen att hon önskar sluta som VD. Hon fortsätter i sin nuvarande roll till 25 juli 2019, då hon även lämnar Skånska Energis styrelse.

Skånska Energis styrelse planerar att ansöka om avnotering

Styrelsen för Skånska Energi AB (publ) planerar att ansöka om avnotering av aktierna mot bakgrund av den koncentrerade ägarbilden och mycket begränsade aktiehandeln.

Kallelse till årsstämma i Skånska Energi AB (publ)

Aktieägare i Skånska Energi AB (publ), org nr 556013-6391, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2019 kl 10:00 på Skånska Energis kontor, Skattebergavägen 7, i Södra Sandby.

Skånska Energi AB offentliggör årsredovisningen för 2018

Skånska Energi AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen för 2018.

Delårsrapport januari-december 2018 Skånska Energi AB (publ)

Omvandling av aktier

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie.

Skånska Energi säljer vattenkraftverken i Nissan

Skånska Energi har sålt vattenkraftverken i Nissan till Per Warnström, som ska fortsätta att driva småskalig elproduktion.

Skånska Energi säljer sina vattenkraftanläggningar i Rönne å

Skånska Energi har sålt sina vattenkraftanläggningar i Rönne å till Klippans kommun. Ett steg för kommunens arbete att öppna upp Rönne å för vandrande fisk. 

Beslut fattade vid Skånska Energis extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma i Skånska Energi AB (publ)

Enligt begäran från Kraftringen Energi AB (publ), som efter sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Skånska Energi AB (publ) (”Bolaget”), org nr 556013-6391, äger och kontrollerar 62,6 procent av aktierna och 64,5 procent av rösterna enligt pressmeddelande den 5 november 2018, kallas aktieägarna i Bolaget till extra bolagsstämma torsdagen den 29 november 2018 kl. 14.00 på Skattebergavägen 7 i Södra Sandby. Registrering kan ske från kl. 13.30.

Hans Petersson utträder ur styrelsen i Skånska Energi

Delårsrapport januari-september 2018 Skånska Energi AB (publ)

Ett år med fortsatt tillväxt och förbättrat resultat.

Ny kommunikationschef samt affärsområdeschef i Skånska Energi

Karin Holm har utsetts till ny marknads- och kommunikationschef och medlem i Skånska Energis koncernledning. Hon tillträder sin tjänst den 15 oktober 2018. Dessutom är det klart att Fredrik Lönngren tillträder som ny affärsområdeschef för produktion och som medlem i koncernledningen från den 1 november 2018.

Skånska Energi tidigarelägger delårsrapport

Skånska Energi tidigarelägger publiceringen av delårsrapporten för januari – september 2018 som komplementerande information med hänsyn till pågående budprocess. Rapporten kommer att offentliggöras den 23 oktober 2018 kl 08.30, istället för den 9 november som tidigare kommunicerats.

Uttalande från styrelsen för Skånska Energi med anledning av Kraftringens offentliga uppköpserbjudande

Styrelsen för Skånska Energi AB (publ) (”Skånska Energi”) rekommenderar enhälligt aktieägarna i Skånska Energi att acceptera erbjudandet från Kraftringen Energi AB (publ) (”Kraftringen”) om 80 kronor kontant per aktie.

Uppdatering om budsituationen: tidpunkt för rekommendation

Acsnacs Energi AB (”Acsnacs Energi”) offentliggjorde den 6 september 2018 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Skånska Energi att överlåta samtliga aktier i Skånska Energi till Acsnacs Energi för 60 kronor kontant per aktie. Sedan Infranode Energi AB (”Infranode”) den 21 september 2018 offentliggjort ett konkurrerande erbjudande om 70 kronor kontant per aktie, höjde Acsnacs Energi den 23 september 2018 sitt bud till 72 kronor och meddelade att Acsnacs Energi hade förvärvat vissa aktieposter i Skånska Energi. Den 24 september 2018 höjde Infranode sitt bud till 75 kronor och meddelade att Infranode sänkte villkoret rörande lägsta acceptansnivå i sitt erbjudande från mer än 90 procent av aktierna till mer än 50 procent av aktierna och rösterna i Skånska Energi.

Uppdatering om budsituationen samt Catrine Buregård utträder ur styrelsen

Acsnacs Energi AB (”Acsnacs Energi”) offentliggjorde den 6 september 2018 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Skånska Energi att överlåta samtliga aktier i Skånska Energi till Acsnacs Energi för 60 kronor kontant per aktie. Sedan Infranode Energi AB (”Infranode”) den 21 september 2018 offentliggjort ett konkurrerande erbjudande om 70 kronor kontant per aktie, höjde Acsnacs Energi den 23 september 2018 sitt bud till 72 kronor och har meddelat att Acsnacs Energi har förvärvat vissa aktieposter i Skånska Energi.

Höjt bud från Acsnacs Energi

Acsnacs Energi AB (”Acsnacs Energi”) offentliggjorde den 6 september 2018 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Skånska Energi att överlåta samtliga aktier i Skånska Energi till Acsnacs Energi för 60 kronor kontant per aktie. Infranode Energi AB offentliggjorde den 21 september 2018 ett konkurrerande erbjudande om 70 kronor kontant per aktie.

Uttalande från styrelsen för Skånska Energi med anledning av Infranodes offentliga uppköpserbjudande

Styrelsen för Skånska Energi AB (publ) (”Skånska Energi”) rekommenderar enhälligt aktieägarna i Skånska Energi att acceptera erbjudandet från Infranode Energi AB (”Infranode”) om 70 kronor kontant per aktie.

Uttalande från styrelsen för Skånska Energi med anledning av Acsnacs Energis offentliga uppköpserbjudande

Styrelsen för Skånska Energi AB (publ) (”Skånska Energi”) rekommenderar enhälligt aktieägarna i Skånska Energi att acceptera erbjudandet från Acsnacs Energi AB (”Acsnacs Energi”) om 60 kronor kontant per aktie.

Delårsrapport jan-juni 2018 Skånska Energi AB (publ)

Fortsatt stabil utveckling under andra kvartalet.

Omvandling av aktier

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie.

Beslut fattade vid Skånska Energi AB:s årsstämma den 25 maj 2018

Årsstämman 2018 i Skånska Energi AB (publ) hölls den 25 maj 2018 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Delårsrapport jan-mars 2018 Skånska Energi AB (publ)

Året startade med ett betydligt starkare första kvartal än 2017.

Omvandling av aktier

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie.

Kallelse till årsstämma i Skånska Energi AB (publ)

Aktieägare i Skånska Energi AB (publ), org nr 556013-6391, kallas härmed till årsstämma fredagen den 25 maj 2018 kl. 18.00 på Boklundens Restaurang i Torna Hällestad.

Bostadsrättsförening i Malmö väljer geoenergi från Skånska Energilösningar

Skånska Energilösningar har tecknat avtal med bostadsrättsföreningen Hagalund i Malmö att ansvara för uppvärmning av föreningens lägenheter enligt konceptet GEOkomfort®.

Skånska Energi AB offentliggör årsredovisningen för 2017

Skånska Energi AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen för 2017.

Skånska Energi AB offentliggör årsredovisningen för 2017

Skånska Energi AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen för 2017.

Valberedningen offentliggör förslag till ny styrelseordförande i Skånska Energi

Styrelsens nuvarande ordförande Göran Boijsen har undanbett sig omval. Jens Wikstedt föreslås av valberedningen till ny styrelseordförande i Skånska Energi.

Bokslutskommuniké jan-dec 2017 Skånska Energi AB (publ)

Skånska Energi uppvisar en resultatförbättring för 2017 jämfört med 2016.

Ny CFO i Skånska Energi

Fredrik Lundgren har utsetts till ny CFO och medlem i Skånska Energis koncernledning. Han tillträder sin tjänst den 25 april 2018.

Omvandling av aktier

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie.

Skånska Energilösningar installerar värmepumpssystem till Mörarps skola

Skånska Energilösningar AB har fått i uppdrag av fastighetsförvaltningen i Helsingborgs Stad att installera ett värmepumpssystem till Mörarps Skola. 

Delårsrapport jan-sep 2017 Skånska Energi AB (publ)

Skånska Energi uppvisar en god utveckling av omsättning och resultat under tredje kvartalet 2017.

Omvandling av aktier

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie.

Komplettering av tidigare pressmeddelande. Skånska Energi tecknar avtal med IP-Only

Ett avtal är tecknat mellan Skånska Energi Nät AB och IP-Only AB som effektiviserar byggnation av fibernät inom nätområdet.

Skånska Energi tecknar avtal med IP-Only

Ett avtal är tecknat mellan Skånska Energi Nät AB och IP-Only AB som effektiviserar byggnation av fibernät inom nätområdet.

Göran Boijsen lämnar ordförandeposten i Skånska Energi

Skånska Energi ABs styrelseordförande Göran Boijsen har meddelat valberedningen att han avser lämna sitt uppdrag i styrelsen vid årsstämman den 25 maj 2018.

Valberedning för Skånska Energi AB utsedd

Valberedningen består av följande ledamöter: Marie Relve Larsson, ordf. Anders Nilsson Marianne Leo Emma Buregård utsedd av Bengt Buregård Göran Boijsen, adjungerad

Delårsrapport jan-juni 2017 Skånska Energi AB (publ)

Omvandling av aktier

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie.

Skånska Energilösningar installerar geoenergi till Södra Hallands Kraft

Skånska Energilösningar har fått i uppdrag av Södra Hallands Kraft att installera geoenergi till en närvärmecentral i Trädgårdsstaden i Laholm.

Beslut fattade vid Skånska Energi AB:s årsstämma den 19 maj 2017

Årsstämman 2017 i Skånska Energi AB (publ) hölls idag den 19 maj 2017 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Ny utdelningspolicy i Skånska Energi AB (publ)

Styrelsen i Skånska Energi AB har fastställt en ny utdelningspolicy från och med verksamhetsåret 2017.

Delårsrapport jan-mars 2017 Skånska Energi AB (publ)

Omvandling av aktier

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie. 

Kallelse till årsstämma i Skånska Energi AB (publ)

Aktieägare i Skånska Energi AB (publ), org nr 556013-6391, kallas härmed till årsstämma fredagen den 19 maj 2017 kl. 18.00 på Boklundens Restaurang i Torna Hällestad.

Skånska Energi AB offentliggör årsredovisningen för 2016

Skånska Energi AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen för 2016.

Bokslutskommuniké jan-dec 2016 Skånska Energi AB (publ)

Skånska Energi erhåller order om gatubelysning

Skånska Energi har sedan flera år levererat belysningsanläggningar till kunder i Skåne och har nu fått två uppdrag av Gösta Ahlquist AB.

Skånska Energilösningar installerar geoenergi till två bostadsrättsföreningar i Malmö

Skånska Energilösningar har fått i uppdrag att installera geoenergianläggningar till två bostadsrättsföreningar i centrala Malmö.

Skånska Energi får uppskov gällande ombyggnation av vattenkraften i Rönne å

Mark-och miljödomstolen ändrar villkoren i dom om installation av fingaller i Klippan, Stackarp och Forsmöllans vattenkraftverk.

Skånska Energilösningar installerar geoenergi till AB Kristianstadsbyggen

Skånska Energilösningar har fått i uppdrag av AB Kristianstadsbyggen att på totalentreprenad installera geoenergi till bostadsfastigheter i Önnestad.

Bostadsrättsförening köper GEOkomfort® av Skånska Energilösningar

Skånska Energilösningar har tecknat avtal med bostadrättsföreningen Jägaren i Lund att ansvara för uppvärmning av föreningens lägenheter enligt konceptet GEOkomfort®.

Delårsrapport jan-sep 2016 Skånska Energi AB (publ)

Skånska Energilösningar installerar geoenergi till Flyinge AB

Skånska Energilösningar AB har erhållit en order att installera en geoenergianläggning till Flyinge AB.

Omvandling av aktier

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie.

Skånska Energi gör nedskrivning av vattenkraftsanläggningar

Mot bakgrund av de låga elpriserna har styrelsen för Skånska Energi beslutat att genomföra nedskrivningar av vattenkraftsanläggningar motsvarande cirka 56 Mkr. Resultatet påverkas negativt med cirka 44 Mkr efter skatt. Nedskrivningarna sker per den 30 september och kommer att belasta det tredje kvartalet 2016. Kassaflödet påverkas ej av nedskrivningarna.

Delårsrapport jan-juni 2016 Skånska Energi AB (publ)

Skånska Energi har löst ut rättigheten till ersättningkraft vid Kvillsfors vattenkraftverk

Den 1 juli 2016 förvärvades fastigheten Hultsfred Fröheda 2:20 med tillhörande rättighet.

Skånska Energi har begärt anstånd gällande ombyggnation av vattenkraften i Rönne å

En dialog pågår sedan i våras mellan Skånska Energi, Klippans kommun och Länsstyrelsen om vattenkraften i Rönne å med anledning av en dom om installation av fingaller i verken.

Omvandling av aktier

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie.

Bostadsrättsförening köper GEOkomfort® av Skånska Energilösningar

Skånska Energilösningar har tecknat avtal med bostadsrättsföreningen Iföhus i Bromölla avseende uppvärmning av föreningens lägenheter enligt nya konceptet GEOkomfort®. 

Skånska Energilösningar i nytt samarbete med Flyinge AB

Skånska Energilösningar och Flyinge AB har tecknat ett långsiktigt ramavtal i syfte att förbättra uppvärmningssystemet i Flyinge AB:s fastigheter.

Beslut fattade vid Skånska Energi AB:s årsstämma den 20 maj 2016

Styrelsens ordförande, Göran Boijsen, hälsade aktieägare och gäster välkomna till årsstämman som hölls på Boklunden i Torna Hällestad. 

Skånska Energilösningar installerar två nya geoenergianläggningar

Skånska Energilösningar* har fått två nya order för installation av geoenergianläggningar för leverans under 2016.

Delårsrapport jan-mars 2016 Skånska Energi AB (publ)

Omvandling av aktier

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie.

Kallelse till årsstämma i Skånska Energi AB (publ) - Förtydligande av pressmeddelande avs. kallelse till årsstämma. Kallelsen publiceras i sin helhet.

Aktieägare i Skånska Energi AB (publ), org nr 556013-6391, kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 maj 2016 kl. 18.00 på Boklundens Restaurang i Torna Hällestad.

Kallelse till årsstämma i Skånska Energi AB (publ)

Aktieägare i Skånska Energi AB (publ), org nr 556013-6391, kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 maj 2016 kl. 18.00 på Boklundens Restaurang i Torna Hällestad.

Skånska Energi AB offentliggör årsredovisningen för 2015

Skånska Energi AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen för 2015.

Skånska Energi öppnar nytt IVT-center i Svedala

Skånska Energi stärker sin närvaro i Skåne genom att öppna ett IVT-Center i Svedala utanför Malmö. Bolaget har sedan tidigare IVT-center i Södra Sandby utanför Lund och i Trelleborg.

Bokslutskommuniké jan-dec 2015 Skånska Energi AB (publ)

Ny nätchef i Skånska Energi

Stefan Wessmén har utsetts till ny nätchef för Skånska Energi Nät AB. Han efterträder Mats Sjöström som går i pension efter 20 år i Skånska Energi.

Omvandling av aktier

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie.

Marianne Sernevi tillträder som ny VD i Skånska Energi

På måndag den 25 januari 2016 tillträder Marianne Sernevi som ny VD i Skånska Energi AB.

Skånska Energilösningar installerar geoenergi till AB Kristianstadbyggen

Skånska Energilösningar* har fått i uppdrag av AB Kristianstadbyggen att installera en geoenergianläggning i kvarteret Torvmossen 1 i Tollarp.

Skånska Energi uppför gatubelysning i Södra Sandby

Skånska Energi har sedan flera år tillbaka levererat belysningsanläggningar till kunder i Skåne och har nu fått uppdraget av MJ Eriksson Entreprenad AB att uppföra ny belysning för det nya bostadsområdet Norreholm i Södra Sandby.

Delårsrapport jan-sept 2015 Skånska Energi AB (publ)

Skånska Energi och HP-Borrningar har bildat bolag för energilösningar - Förtydligande av pressmeddelande 2015-11-24 med anl. av frågor från marknaden

Det strategiska samarbetet mellan Skånska Energi och HP-Borrningar går enligt plan och nu är det gemensamägda bolaget bildat. 

Skånska Energi och HP-Borrningar har bildat bolag för energilösningar

Det strategiska samarbetet mellan Skånska Energi och HP-Borrningar går enligt plan och nu är det gemensamägda bolaget bildat. 

Marianne Sernevi ny VD i Skånska Energi

Styrelsen för Skånska Energi AB har beslutat att utse Marianne Sernevi till ny VD.

Skånska Energi och HP Borrningar inleder strategiskt samarbete

Skånska Energi AB och HP Borrningar i Klippan AB ingår strategiskt samarbete och startar ett gemensamägt bolag för energilösningar.

Vattenkraftverket i Kvillsfors renoveras

Skånska Energi genomför nu renovering av vattenkraftverket i Kvillsfors i Emån sydost om Vetlanda. Investeringen i denna omgång uppgår till cirka 3,6 Mkr.

Ny affärsområdeschef i Skånska Energi

Ställföreträdande affärsområdeschef för Produktion, Krister Ström, har tillträtt tjänsten som affärsområdeschef och ingår nu i Skånska Energis ledningsgrupp.

Skånska Energi uppför gatubelysning i Genarp

Skånska Energi har sedan flera år tillbaka levererat belysningsanläggningar till kunder i Skåne och har nu fått uppdraget av AKEA att leverera och bygga ny gatubelysning längs Genvägen i Genarp.

Delårsrapport jan-juni 2015 Skånska Energi AB (publ)

Omvandling av aktier 2015-07-31

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie.

Skånska Energi installerar geoenergi till Kävlinge kommun

Skånska Energi har fått i uppdrag av Midroc och Kävlinge kommun att installera en geoenergianläggning i samband med nybyggnation av en förskola.

Ny anslutning av vindkraftverk i Hoby

Skånska Energi har fått i uppdrag av Eolus Vind att ansluta tre vindkraftverk i Hoby till elnätet på totalt ca 6,5 MW.

Skånska Energis VD lämnar

Per Eliasson lämnar sin tjänst som VD och koncernchef för Skånska Energi AB. CFO Anders Unger tillträder som tillförordnad VD fram till dess att ny VD utsetts.

Beslut fattade vid Skånska Energi AB:s årsstämma den 22 maj 2015

Styrelsens ordförande, Göran Boijsen, hälsade 219 aktieägare och gäster välkomna till årsstämman som hölls på Boklunden i Torna Hällestad. 

Delårsrapport jan-mars 2015 Skånska Energi AB (publ)

Omvandling av aktier

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie.

Kallelse till årsstämma i Skånska Energi AB (publ) (R)

Felaktigt utbetalningsdatum för utdelningen i den tidigare utsända fullständiga kallelsen. Utbetalningsdatum ska vara fredagen den 29 maj 2015. Aktieägare i Skånska Energi AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 22 maj 2015 kl. 18.00 på Boklundens Restaurang i Torna Hällestad.

Kallelse till årsstämma i Skånska Energi AB (publ)

Aktieägare i Skånska Energi AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 22 maj 2015 kl. 18.00 på Boklundens Restaurang i Torna Hällestad.

Skånska Energi AB offentliggör årsredovisningen för 2014

Skånska Energi AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen för 2014.

Skånska Energi AB utvecklar affärsområde Energilösningar

Skånska Energi AB genomför en förändring för dotterbolaget Skånska Energi Värme och Kyla AB, som bedriver verksamheten inom affärsområde Energilösningar, i syfte att effektivisera affärsområdet och stärka dess position mot marknaden.

Bokslutskommuniké jan-dec 2014 Skånska Energi AB (publ)

Bokslutskommuniké jan-dec 2015 Skånska Energi AB (publ)

Omvandling av aktier

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie.

Saso Stojanovski lämnar rollen som affärsområdeschef

Saso Stojanovski, chef för affärsområde Energilösningar, lämnar på egen begäran befattningen som affärsområdeschef och därmed Skånska Energis koncernledning.

Skånska Energi uppför gatubelysning med LED-teknik i Lund

Skånska Energi har sedan flera år tillbaka levererat belysningsanläggningar till kunder i Skåne och har nu fått uppdraget av Barslund AB att leverera och bygga ny LED-belysning längs Odarslövsvägen vid Max-lab IV i Lund.

Skånska Energi-koncernen nu miljöcertifierad enligt ISO 14001

Skånska Energi har nu slutfört miljöcertifiering av samtliga bolag i koncernen enligt ISO 14001. Genom certifieringen säkerställs att koncernen lever upp till de lagar och krav som finns, samt stimulerar företagets fortsatta arbete mot hållbar utveckling och ständiga miljöförbättringar.

Skånska Energi avyttrar Visskvarn vattenkraftverk

Skånska Energi har tagit beslut om att avyttra Visskvarn vattenkraftverk beläget i Bulsjöån nordost om Jönköping.

Delårsrapport jan-sep 2014 Skånska Energi AB (publ)

Skånska Energi anlitas för uppförande av ny belysning i Stadsparken i Lund

Skånska Energi har sedan flera år tillbaka levererat belysningsanläggningar till kunder runt om i Skåne och har nu fått uppdraget av Markentreprenad att leverera och bygga ny belysning i Stadsparken i Lund.

Skånska Energi avyttrar vindkraftverket Åstorp 1

Skånska Energi och Björnekulla Vind har avyttrat det gemensamägda vindkraftverket Åstorp 1 till ES Power AB.

Omvandling av aktier

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie.

Delårsrapport jan-juni 2014 Skånska Energi AB (publ)

Omvandling av aktier

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie.

Beslut fattade vid Skånska Energi AB:s årsstämma den 23 maj 2014

Styrelsens ordförande, Göran Boijsen, hälsade 217 aktieägare och gäster välkomna till årsstämman som hölls på Boklunden i Torna Hällestad.

Delårsrapport jan-mars 2014 Skånska Energi AB (publ)

Skånska Energi delar med sig av expertis i borrteknik

Skånska Energi delar med sig av sin kunskap i borrteknik till Brasfondgruppen i Brasilien i samarbete med LKAB.

Framgångsrik lansering av serviceavtal på värmepumpar

Skånska Energi erbjuder nu sina kunder serviceavtal på ett flertal modeller IVT värmepumpar. Lanseringen av tjänsten har tagits emot mycket positivt av marknaden.

Stackarps vattenkraftverk åter i drift

Stackarps vattenkraftverk i Rönne å är nu åter i drift efter cirka 18 månaders stillestånd med anledning av en totalrenovering.

Omvandling av aktier

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie.

Kallelse till årsstämma i Skånska Energi AB (publ)

Aktieägare i Skånska Energi AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 23 maj 2014 kl. 18.00 på Boklundens Restaurang i Torna Hällestad.

Skånska Energi AB offentliggör årsredovisningen för 2013

Skånska Energi AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen för 2013.

Bokslutskommuniké jan-dec 2013 Skånska Energi AB (publ)

Omvandling av aktier

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie.

Skånska Energi utser ny affärsområdeschef för Energilösningar

Saso Stojanovski har utsetts till ny affärsområdeschef och medlem i Skånska Energis koncernledning. Han tillträder sin tjänst under första kvartalet 2014.

Skånska Energi utser CFO

Anders Unger har utsetts till CFO och medlem i Skånska Energis koncernledning. Han tillträder sin tjänst under första kvartalet 2014.

Delårsrapport jan-sep 2013 Skånska Energi AB (publ)

Låga vattenflöden och ersättningsnivåer påverkar resultatet.

Omvandling av aktier

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie.

Delårsrapport jan-juni 2013 Skånska Energi AB (publ)

Mer geoenergi till AB Kristianstadsbyggen

Skånska Energi har fått i uppdrag av AB Kristianstadsbyggen att installera geoenergianläggningar till ytterligare två hyresfastigheter i Degeberga söder om Kristianstad.

Omvandling av aktier

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie.

Geoenergi till AB Kristianstadsbyggen

Skånska Energi har fått i uppdrag av AB Kristianstadsbyggen att installera geoenergianläggningar till två fastigheter i Degeberga söder om Kristianstad.

Skånska Energi reparerar Klinte vattenkraftverk

Skånska Energi AB reparerar skador på löphjulet vid vattenkraftverket i Klinte.

Beslut fattade vid Skånska Energi AB:s årsstämma den 24 maj 2013

Styrelsens ordförande, Göran Boijsen, hälsade ca 200 aktieägare och gäster välkomna till årsstämman som hölls på Boklunden i Torna Hällestad.

Delårsrapport jan-mars 2013 Skånska Energi AB (publ)

Skånska Energi renoverar Stackarps vattenkraftverk

Skånska Energi AB totalrenoverar vattenkraftverket i Stackarp efter ett generatorhaveri och väljer TURAB som leverantör till uppdraget.

Omvandling av aktier

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie.

Kallelse till årsstämma i Skånska Energi AB (publ)

Aktieägare i Skånska Energi AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 maj 2013 kl. 18.00 på Boklundens Restaurang i Torna Hällestad.

Skånska Energi AB offentliggör årsredovisningen för 2012

Skånska Energi AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen för 2012.

Ny utdelningspolicy i Skånska Energi AB (publ)

Styrelsen i Skånska Energi AB har fastställt en ny utdelningspolicy från och med verksamhetsåret 2013.

Bokslutskommuniké jan–dec 2012 Skånska Energi AB (publ)

Omvandling av aktier

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie.

Geoenergi till IKANO i Borlänge

Skånska Energi har fått i uppdrag av IKANO att bygga en geoenergianläggning till deras handelsplats i Borlänge.

Skånska Energi rekryterar ny stf affärsområdeschef

Skånska Energi AB har utsett Krister Ström till ställföreträdande Affärsområdeschef för affärsområde Produktion.

Delårsrapport jan – sept 2012  Skånska Energi AB (publ)

Fortifikationsverket uppgraderar till geoenergi i Revingehed

Skånska Energi har fått i uppdrag av Fortifikationsverket att bygga en geoenergianläggning till P7 i Revingehed.

Fortifikationsverket uppgraderar till Geoenergi

Skånska Energi har fått i uppdrag av Fortifikationsverket att bygga en geoenergianläggning till en fastighet i Rinkaby utanför Kristianstad.

Skånska Energi förvärvar vattenkraft av Fortum

Skånska Energi AB utökar verksamheten ytterligare inom förnybar energi. I ett avtal med Fortum förvärvas nio vattenkraftverk vilka tillsammans med befintlig vattenkraft ger Skånska Energi en elproduktion på ca 50 GWh per år, vilket motsvarar el till ca 10 000 hushåll.

Omvandling av aktier

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie.

Brand i generator i Stackarps vattenkraftverk

Vid 11-tiden på torsdagen inträffade en mindre explosion i generatorn i Stackarps vattenkraftsverk. En brand och rökutveckling uppstod men ingen människa kom till skada.

Geoenergi till Kristianstadsbyggen

Skånska Energi har fått i uppdrag av AB Kristianstadsbyggen att installera värmepumpar i tre fastigheter i Färlöv utanför Kristianstad.

Skånska Energi förstärker affärsområdet Energilösningar

För att ytterligare möta marknadens krav och uppfylla de behov som finns förstärker Skånska Energi affärsområdet Energilösningar med fler medarbetare.

Delårsrapport januari - juni 2012 Skånska Energi AB (publ)

Omvandling av aktier

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie.

Grundvattensänkning till nya Konferens-, Kongress- och Hotellcentret KKH i Malmö

Skånska Energi har fått i uppdrag av Skanska att utföra borrning för grundvattensänkning i Västra Hamnen för KKH projektet.

Geoenergi till Skanskas nya kontor i Malmö

Skånska Energi har fått i uppdrag av Skanska att utföra borrning för ett så kallat Deep Green Cooling projekt till Skanskas nya kontor i Hyllie.

Geoenergi ersätter fjärrvärme till bostadsrättsförening i Malmö

Skånska Energi har fått i uppdrag att uppföra en geoenergianläggning till bostadsrättsföreningen Friheten i centrala Malmö.

Geoenergi till Treklövern

Skånska Energi har fått uppdraget att uppföra en geoenergianläggning till fastighetsbolaget Treklövern Bostads AB i Stidsvig.

Ombyggnation av geoenergianläggning till Triangeln i Malmö

Skånska Energi har fått i uppdrag av Vasakronan att bygga om befintlig geoenergianläggning i fastigheten Triangeln i Malmö.

Borruppdrag till nya polishuset i Rosengård i Malmö genomfört

Skånska Energi har nyligen avslutat borrning till nya polishuset i Rosengård i Malmö. Uppdraget till Skanska innebar borrning av 11 borrhål till 200 meters djup.

Rapport från Skånska Energis årsstämma 2012

Styrelsens ordförande, Göran Boijsen, hälsade 230 aktieägare och gäster välkomna till årsstämman som hölls på Boklunden i Torna Hällestad.

Delårsrapport januari - mars 2012 Skånska Energi AB (publ)

Omvandling av aktier

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie.

Kallelse till årsstämma i Skånska Energi AB (publ)

Aktieägare i Skånska Energi AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 25 maj 2012 kl. 18.00 på Boklundens Restaurang i Torna Hällestad.

Skånska Energi AB offentliggör årsredovisningen för 2011

Skånska Energi AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen för 2011.

Överenskommelse angående anslutning av Örtofta kraftvärmeverk

Skånska Energi och Lunds Energi har träffat en uppgörelse som innebär att Lunds Energi kommer att förlägga en 130 kV kabel inom Skånska Energis nätkoncession för område.

Skånska Energi genomför planerad renovering av vattenkraftverk

Skånska Energi AB genomför renovering av intags- och utloppskanal vid Bölarydsverket i Nissan. Renoveringen innebär ett planerat produktionsstopp under sex månader.

Skånska Energi AB bokslutskommuniké 2011

Skånska Energi AB (publ.) presenterar 2011 års bokslutskommuniké.

Skånska Energi förvärvar resterade 9 % av aktierna i Skånska Energi Vattenkraft AB

Skånska Energi AB har den 21 februari tecknat avtal om att förvärva resterande 9 % av aktierna i Skånska Energi Vattenkraft AB och samtidigt avyttra Rävmarkens vattenkraftverk.

Skånska Energi tecknar ramavtal med JM

Skånska Energi har tecknat ett ramavtal med JM som säkrar leveranser av IVT värmepumpar till JM:s fastigheter under de närmaste 2 åren.

Skånska Energi uppför geoenergianläggning till Lunds nya kommunhus

Skånska Energi har fått i uppdrag att projektera och uppföra en geoenergianläggning till Lunds nya kommunhus Kristallen som skall stå klart under inledningen på 2014.

Omvandling av aktier

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie.

Skånska Energi AB utser Erik Penser Bankaktiebolag som likviditetsgarant

Skånska Energi AB (publ.) har utsett Erik Penser Bankaktiebolag som likviditetsgarant. Bolaget är listat på Nasdaq OMX First North.

Delårsrapport januari - september 2011

Styrelsen för Skånska Energi AB lämnar följande information för tredje kvartalet 2011.

Tertialrapport II 2011

Styrelsen för Skånska Energi AB lämnar följande information för tertial II 2011 efter sitt styrelsemöte den 13 oktober

Skånska Energis tertialrapport I 2011

Styrelsen lämnar följande information för tertial I 2011 efter sitt styrelsemöte den 27 maj

Skånska Energi bokslutskommuniké

 

Preliminär bokslutskommuniké

 

Tertialrapport II 2010

Styrelsen för Skånska Energi AB lämnar följande information för tertial II 2010 efter sitt styrelsemöte den 14 oktober.

Tertialrapport I, 2010

Styrelsen lämnar följande information för tertial I 2010 efter sitt styrelsemöte den 28 maj.

Bokslutskommuniké januari-december 2009

Energi AB (publ), org nr 556013-6391 Nyckeltal från bokslutet 2009 för koncernen (siffror inom parantes avser föregående år): · Omsättning: 348,2 Mkr (352,1) · Resultat efter finansnetto: 39,1 Mkr (37,3) · Vinst per aktie efter skatt: 4,28 kr (4,19) · Räntabilitet på totalt kapital: 11,5 % (11,6) · Distribuerad energi: 323,2 GWh (325,0) · Energiförsäljning: 350,1 GWh (362,0) · Energiproduktion: 13,6 GWh (17,1) Koncernens omsättning var totalt sett något lägre än föregående år. Elhandeln och Produktion svarade för en nedgång medan affärsområdet Energilösningar noterade en markant ökad omsättning. 

Preliminär bokslutskommuniké, januari - december 2009

Skånska Energi AB (publ), org nr 556013-6391  Styrelsen lämnar följande information efter styrelsemötet den 4 mars 2010.  Nyckeltal från det preliminära bokslutet 2009 för koncernen (siffror inom parentes avser föregående år): · Resultat efter finansnetto 38,2 Mkr (37,1) · Likvida medel 75,5 Mkr (55,3) · Distribuerad energi: 323,2 GWh (325,0) · Energiförsäljning: 350,1 GWh (362,0) · Energiproduktion: 13,3 GWh (17,1) Bokslutet har ännu inte varit föremål för revisorernas slutgranskning. 

Karin Holm

Marknads- och försäljningschef

Välkommen att kontakta mig om press, kommunikation och marknadsföring.