Stämma

Stämmohandlingar

Här nedan finns aktuella dokument för respektive stämma.

ÅRSSTÄMMA 2021

Digital årsstämma i Skånska Energi AB (publ), org. nr 556013-6391, äger rum tisdagen den 20 april 2021 kl. 09.00.

Extra bolagsstämma 2018

Dokument som rör Skånska Energi ABs extra bolagsstämma.

Torsdagen den 29 november kl 14:00 hade Skånska Energi AB extra bolagsstämma på Skattebergavägen 7 i Södra Sandby.   

Här nedan finns relaterade dokument