Omvärld Klimat

16 jun 2016

Väldigt mycket händer väldigt snabbt!

Nog finns det stunder då vår globala utmaning att minska koldioxidutsläppen och ställa om från fossilberoende till förnybart känns… övermäktig? Som att det händer alldeles för lite och alldeles för långsamt? En som inte alls håller med om det är energiprofessorn Tomas Kåberger, som tvärtom hävdar att väldigt mycket händer väldigt snabbt just nu – och han ger en rad intressanta exempel.

I veckan ägde det årliga evenemanget Skånes Energiting rum i Malmö, en dag av möten och erfarenhetsutbyte för olika aktörer inom energisektorn, arrangerat av Energikontoret Skåne. För ett av de intressantaste inslagen stod Tomas Kåberger, professor i energi och miljö vid Chalmers Tekniska Högskola och ordförande i Tokyo-baserade Renewable Energy Institute. Han valde i sitt inledningstal att fokusera på den positiva globala utvecklingen inom energiområdet.

- Många som arbetat med energifrågor länge blir ibland frustrerade över att det händer så lite – men det är helt enkelt inte sant. Just nu händer väldigt mycket väldigt snabbt, och det allra mesta är positivt.

Minimal utsläppsökning 2015

Tomas Kåberger tog avstamp i brittiska BP:s årliga Statistical Review of Energy som redovisades för en vecka sedan, och som bland annat visar att 2015 var ökningen av de globala koldioxidutsläppen från fossila bränslen jämfört med året innan minimal: 0, 1 procent. Det är (med undantag av finanskrisåret 2009) den lägsta siffran sedan 1992.

- För tio år sedan var produktionen av förnybar energi och kärnkraftsenergi ungefär lika stor, men nu är den förnybara produktionen mer än dubbelt så stor och tillväxten är mycket stark.

Vind konkurrerar ut kol

I takt med att investeringarna inom förnybart har ökat har också teknikutvecklingen tagit stora kliv framåt, vilket bit för bit ökar verkningsgraden och konkurrenskraften mot andra energislag – också utan subventioner.

- Tar man vindkraften som exempel, så får man ut 50 procent mer el från ett Siemensvindkraftverk av årsmodell 2011 jämfört med ett från 2002. 2013 konstaterade man i Indien att det var billigare att investera i vindkraft än i nya kolkraftverk, med koltransporterna inräknade, och i Danmark rapporterade Energistyrelsen redan 2007 att vindkraften är hälften så billig som den egenproducerade kolkraften.

Solel växer snabbt

Tomas Kåberger påpekade att vindkraften under de första femton åren av 2000-talet byggts ut långt snabbare än några framtidsvisioner eller -scenarier kunnat förutse eller ens drömma om. Även utvecklingen av solenergiproduktion har gått och går i detta nu väldigt fort.

- Någonstans mellan en femtedel och en fjärdedel av alla solceller i världen idag har tillverkats de senaste tolv månaderna. I både Indien och Brasilien blev solel billigare än kolkraftsel (koltransporter inräknade) 2014, och ibland annat USA och Dubai har solel vunnit flera stora energiupphandlingar.

”Kina inget hot längre”

Stor del i den globala ökningen av förnybar energiproduktion har det största landet och utvecklingen där: Kina.

- Kina har byggt mer än två vindkraftverk i timmen dygnet runt de senaste tio åren. 2005 hade landet nästan ingen vindkraft; 2010 blev man störst i världen. Kina är sedan några år det land som tillverkar flest solceller i världen, och ifjol blev man också det land som har mest solelskapacitet installerad, berättade Tomas Kåberger.

- För bara fem år sedan var det katastrofvarning på Kina, vars snabba ekonomiska tillväxt skulle ge motsvarande snabba ökningar av fossila bränsleutsläpp, men ifjol minskade Kina sin fossila elproduktion med nästan 150 TWh (terrawattimmar). Vi såg Kina som ett hot, men Kina är inget hot längre.

Inte bara skiffergas

Även från utvecklingen i USA finns positiva exempel att lyfta fram, trots de senaste årens exploatering av skiffergas där.

- Elproduktionen från kol, olja och gas tillsammans har under de senaste fem åren minskat med 150 TWh, medan den förnybara produktionen har ökat med 65 TWh. Det väsentliga i USA är alltså inte att gas ersatt olja, utan att förnybart ersätter fossilt.

Också i Storbritannien, traditionellt sett inte ett föregångsland inom förnybar energi, går utvecklingen starkt framåt.

- 2015 var för första gången den förnybara elproduktionen större än den fossila. Dessutom inträffade en milstolpe i den brittiska elutvecklingen den 9 maj i år. Då stängdes det sista kolkraftverket i drift under ett dygn, och Storbritannien hade 0 procent kolel i sitt system – vilket inte lär ha hänt sedan 1882!

Tomas Kåberger avslutade sin inspirerande redogörelse med att konstatera att till de som har störst problem med den pågående, snabba utvecklingen från fossilt till förnybart hör de stora, gamla kraftbolagen med stora fossila anläggningar och åldrande affärsmodeller.

- Utvecklingen av förnybar energiproduktion kan påskyndas och den kan fördröjas - men den kan inte längre stoppas.