Solceller Klimat Energilösningar

31 okt 2016

Vad bryr sig en solpanel om vintertid?

Antagligen inte så mycket, men lagom till att vi går in i den riktigt mörka delen av året kommer några goda svenska solenerginyheter.

På tröskeln till november är det dags att även rent formellt lämna sommartiden bakom oss och ställa om klockorna till vintertid. Morgnarna blir ljusare en kort tid, men vi vet ju… det är nu höstmörkret faller på allvar, det är nu vi går in i den mörkaste delen av året.

Riktigt dålig tajming för att prata solenergi med andra ord.

Eller?

Nej, faktiskt inte. Låt vara att det är under de kommande månaderna som solceller och solfångare levererar som minst av sin fina, gratis, gröna och förnybara energi. Men för dig som är intresserad av solel har det i dagarna kommit ett par intressanta nyheter.

10 procent solel möjligt
Den största: solelstrategin. Den 17 oktober lämnade Energimyndigheten över sitt ”Förslag till strategi för ökad användning av solel” till regeringen, den första samlade utredningen om solel i Sverige över huvud taget. Strategin slår fast att svensk solel kan öka till mellan 5 och 10 procent av den totala elanvändningen fram till 2040. Det låter kanske inte så mycket, men man ska ha i åtanke att solelen idag står för endast cirka 0,1 procent – då innebär 10 procent hundrafaldig ökning.

Sol-ROT och mindre krångel
Det viktigaste förslaget för dig som funderar på att sätta solceller på hustaket hemma är att dagens investeringsbidrag ersätts med ett solROT-avdrag på 50 procent av arbetskostnaderna. Ett solROT-avdrag skulle både förkorta och förenkla processen för privatpersoner att få ekonomiskt stöd för sin satsning på solel, inte minst i jämförelse med de oändliga (nåja, men ofta uppemot två år långa) hanteringstiderna för det nuvarande solcellsstödet.

Därtill understryker utredningen vikten av att förenkla regelverken och minska byråkratin kring installation av solceller, till exempel bygglovsprocesser och fysisk planering. Redan i våras öppnade Energimyndigheten för ett slopande av momsplikten för mikroproducenter samt föreslog certifiering av solelinstallatörer.

Mer pengar kortar bidragskön
Nästa goda nyhet: mer pengar till solcellsstödet och förlängda ansökningstider.

Fram tills att regering och riksdag omsatt solelstrategins förslag i politisk och praktisk verklighet kvarstår det nationella solcellsstödet, i form av ett investeringsbidrag som man ansöker om hos Länsstyrelsen. På grund av att intresset för bidraget varit större än potten med pengar har hanteringstiderna de senaste åren blivit orimligt långa – men nu finns hopp om förbättring. Regeringen har beslutat att höja beloppet för det nationella solcellsstödet från 225 miljoner kronor år 2016 till 390 miljoner kronor om året 2017-2019. Samtidigt förlängs slutdatumet för färdigställande av solcellsanläggning till den 31 december 2019.

”En höjning av stödet är bra för Skåne som är ett av de län som har absolut flest ansökningar. När mer pengar tillförs stödet kan vi höja beslutstakten. I höst har vi förstärkt vår enhet med två tjänster för att besluta om fler ärenden.” säger Amanda Corlin, som handlägger solcellsstödet på Länsstyrelsen Skåne.

Bidrag för energilagring hemma
Slutligen har regeringen under oktober beslutat införa ett nytt statligt bidrag till privatpersoner som vill kunna lagra sin egenproducerade el. Man kan söka bidrag för upp till 60 procent av kostnaden för ett energilager, dock max 50 000 kronor. Möjligheten att lagra sin egenproducerade energi innebär en stor fördel, inte minst för alla som har eller funderar på att skaffa en solelsanläggning.

Så, vad bryr sig en solpanel om vintertid? Antagligen inte så mycket. Det gäller för den som för oss att fånga dagen, närmare bestämt det försvinnande dagsljuset – oavsett vad klockan visar.

Kontakta oss redan idag för en kostnadsfri konsultation om solceller och energilagring! Tel. 046-507 00.