Klimat Omvärld

22 nov 2016

Topp 5 från klimatmötet i Marrakech

Inga omvälvande nyheter, men fortsatt enighet kring Parisavtalet och flera lovande initiativ. Här är fem bra saker från COP22, klimattoppmötet i Marrakech.

Den femte oktober stod det klart: fler än 55 länder, motsvarande mer än 55 procent av världens utsläpp av växthusgaser, hade ratificerat Parisavtalet. Det vill säga de hade godkänt och stadfäst den överenskommelse som arbetades fram under COP21, FN:s klimatkonferens i Paris i november 2015.

Det var det nödvändiga antalet och andelen för att avtalet skulle kunna bli giltigt den 4 november. Historiskt, men ännu utan större praktisk betydelse. Parisavtalet är förvisso mänsklighetens hittills största gemensamma åtagande för att bromsa den globala uppvärmningen. Men själva avtalet träder i kraft först 2020, och allt handlar om hur och i vilken takt de olika länderna genomför det. Om avtalets huvudmål, att hålla temperaturhöjningen under 1, 5 grader (jämfört med förindustriell tid), ska uppnås behövs omfattande åtgärder snarast.

Under de senaste två veckorna, 7-18 november, har så representanter för 196 länder varit samlade i Marrakech i Marocko för 2016 års klimatkonferens, COP22. Redan innan mötet ägde rum stod klart att få konkreta svar var att vänta på närmare hur de länder som skrivit på avtalet tillsammans och var för sig ska se till att följa det.

Inga större, omvälvande nyheter eller resultat fanns heller att rapportera efter Marrakechmötet. Men väl en del intressanta och lovande slutsatser, samarbeten och initiativ. Här följer fem av dem:

1) Fortsatt uppslutning kring Parisavtalet. COP22 i Marrakech avslutades med ett gemensamt uttalande, i vilket 190 av de församlade länderna bland annat slår fast sitt fortsatta stöd för Parisavtalet. Det kan ju låta som något av en icke-nyhet, men ska särskilt ses i ljuset av presidentvalet i USA.

Världens två största utsläppsländer och tillika ekonomier Kina och USA skrev under Parisavtalet redan i somras, men den 8 november valdes Donald Trump till USA:s näste president. Trump har under valrörelsen lovat att ogiltigförklara Parisavtalet för amerikansk räkning. Trump är vald till president åren 2017-2021, en tid som förmodligen är helt avgörande för Parisavtalets förverkligande.

2) Regelverk klart 2018. De församlade länderna kom också överens om att nästa större klimatmöte ska hållas 2018, och att ambitionen är att till dess lyckas arbeta fram ett regelverk för implementeringen av Parisavtalet. Hur ska klimatmålen skärpas över tid? Vad ska varje land bidra med? Hur ska det mätas och jämföras? Och så vidare.

3) 47 länder för 100% förnybart. Climate Vulnerable Forum är ett samarbete mellan 47 länder som är särskilt sårbara för klimatförändringarna, bland dem Afghanistan, Bangladesh, Etiopien, Senegal och ett flertal ö-nationer. Dessa länder lovade under mötet att snarast möjligt bli koldioxidneutrala och gå över till 100 procent förnybar energi.

4) Regioner för minus 80% 2050. Under2Coalition är en sammanslutning av regioner som åtagit sig att minska sina utsläpp med 80-95 procent till 2050. Under Marrakechmötet växte Under2Coalition och består nu av 165 regioner från 33 länder över hela världen, motsvarande mer än en miljard människor och en samlad på BNP motsvarar mer än en tredjedel av den globala ekonomin.

5) Bidrag till mål och anpassning. Under mötet presenterades det så kallade NDC Partnership (NDC=Nationally Determined Contributions), ett nytt samarbete mellan rikare och fattigare länder och internationella organisationer för att ge de fattigare teknisk och ekonomisk hjälp att uppnå sina klimatmål. Världens länder åtog sig också att för 2016 skänka 81 miljoner dollar till olika åtgärder för klimatanpassning.

Ö-nationen Fiji står som värd för nästa klimatmöte, COP23, som ska äga rum i Bonn i november 2017.

Läs mer!
Mer läsning om COP22 i Marrakech:
http://newsroom.unfccc.int/
www.supermiljobloggen.se
www.climatechangenews.com