Energiskola

09 jan 2019

3 tips när det är -10º eller kallare

Det är trist med effektbrist. Risken ökar när det blir riktigt kallt.

Det är trist med effektbrist, det är när elen i elnätet helt enkelt inte räcker till. Störst är risken när det är som kallast.

Över ett helt år producerar vi mer el än vi använder i Sverige. Men under de kallaste vinterdagarna behöver vi mycket mer el än annars för att hålla oss varma, och då kan vi få ett underskott på el, eller effektbrist. Därför ber vi dig: var sparsam med din elförbrukning när det är riktigt kallt.

3 tips när det är -10º (eller kallare)

1. Var extra sparsam med din elförbrukning när det är -10 grader eller kallare.

2. Undvik det som kräver mycket effekt och energi. Ha inte igång flera hushållsmaskiner samtidigt. Basta eller spabada en annan dag.

3. Att vara sparsam när det är som kallast minskar risken för effektbrist i elnätet men också risken att din egen huvudsäkring går sönder – och det minskar din elräkning.