Solceller Klimat Omvärld Energilösningar

14 sep 2016

Snabb ökning av solceller i Sverige

Allt fler svenskar bestämmer sig för att satsa på solenergi nu. Under 2015 ökade solcellseffekten i Sverige med mer än 60 procent. Störst var ökningen bland villor och småhus.

0,1 procent. Det låter inte mycket, oavsett vad den lilla andelen betecknar. Men för den svenska solenergibranschen innebär siffran ifråga ett genombrott. År 2015 stod nämligen el från solceller för första gången någonsin för mer än 0,1 procent av den totala elanvändningen i Sverige. Fortfarande inte mycket – men den svenska solcellsmarknaden växer så det knakar.

Fyra av fem vill ha
Energimyndighetens statistik för 2015 visar att den totala installerade effekten av solceller ökade med mer än 60 procent under fjolåret. Den största tillväxten skedde bland villor och småhus, med 13, 9 nyinstallerade megawatt (MW), att jämföra med 9, 6 MW 2014.
En aktuell undersökning av YouGov visar att fyra av fem hus- och villaägare, 80 procent, är positiva till att installera solceller på sina tak. Samtidigt önskar 68 procent av dem som bor i flerfamiljebostad som hyresrätt eller bostadsrätt att de själva eller till exempel bostadsrättsföreningen kunde installera solceller på fastighetens tak.

Framtidssäkrar huset
- Det är spännande tider nu. Även vi märker av ett ökat intresse: fler ringer och är nyfikna och fler vet mer om solel nu än för bara ett år sedan, säger Peter Reis, säljare av solelssystem hos Skånska Energi.
Att samtidigt kunna minska sina kostnader och bidra till en bättre värld genom att producera egen, ren el är två vanliga drivkrafter bakom beslutet att satsa på solceller. Peter Reis berättar att en tredje drivkraft blir allt viktigare hos dem som överväger investeringen.
- Solceller på taket innebär också en framtidssäkring av ditt hus. Med en livslängd på minst 50 år och i princip inga underhållskostnader vet du att dina solceller kommer att hålla elkostnaderna nere år efter år efter år. Det vet också eventuella framtida köpare. Med solceller ökar husets värde.

Allt ingår
Skånska Energi erbjuder nyckelfärdiga solcellspaket för såväl villor och småhus som större fastigheter.
- I våra solcellspaket ingår allt från planering till installation, inklusive kalkyler och ansökningar om tillstånd och bidrag med mera. Vår lösning är modulbaserad, så man kan om man vill börja med en mindre anläggning och sedan bygga på den efter hand, säger Peter Reis.
- Vi säljer bara solpaneler av högsta kvalitet och som är certifierade av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, och vi ger 25 års driftgaranti till 80 procents verkningsgrad.