Elnät Om oss

14 dec 2015

Så stormsäkrar vi elnätet

87 procent av Skånska Energis elnät är redan nedgrävt, och varje år blir en till två mil gammal luftledning till ny markkabel. Men det finns fler smarta sätt att stormsäkra elnätet.

Första adventsstormen Gorm bjöd på höstens hårdaste blåst, med orkanstyrka i byarna uppe i nordvästra Skåne. Av Skånska Energis cirka 19 000 elabonnenter drabbades lite mer än 700 av strömavbrott i mellan två och fem timmar, under kväll och natt den 29 och 30 november.

- För de kunder som drabbas är varje strömlös stund lång, men vi är ändå glada över att avbrottet blev så pass kort och att inte fler tappade leveransen, säger elnätchef Mats Sjöström.

Skånska Energi lägger ner ett stort arbete på att göra elnätet säkert, och på att minimera den strömlösa tiden för de kunder som drabbas när ett avbrott väl sker. Det effektivaste sättet att skydda elnätet från elementens härjningar är, som de flesta nog vet, att gräva ner det. Skånska Energi har kommit längre i det arbetet än de flesta andra elbolag.

- 85 procent av vårt totala elnät är idag nedgrävt, bland annat hela lågspänningsnätet. Vi gräver varje år ner mellan en och två mil högspänningsledning, men det är ett kostsamt arbete som måste göras över lång tid. Vi har cirka 20 mil luftledning kvar.

Mats Sjöström pekar på två andra viktiga sätt att göra elnätet mindre känsligt för oväder: kontinuerligt underhåll och möjlighet till smarta omkopplingar.

- Den vanligaste orsaken till strömavbrott under storm är antingen att ett träd blåser ner över ledningen eller att en ledningsstolpe faller eller knäcks. Vi byter kontinuerligt ut gamla stolpar, och vi har en plan för att besiktiga och röja träd i närheten av ledningar. Varje vinter ser vi över minst en fjärdedel av luftnätet.

Driften av Skånska Energis elnät sker till stor del med fjärrstyrning från kontoret i Södra Sandby. När ett strömavbrott sker är elnätet konstruerat så att strömmen ofta kan kopplas om och levereras en annan väg. På så vis kan den strömlösa tiden minska och elleveranserna säkras även med ett brott på linjen.

- Vet vi bara var felet är kan vi oftast göra en snabb omkoppling och då blir avbrottet kort. Det svåra är när vi inte hittar felet och måste ge oss ut i fält och leta. Stormarna har ju en benägenhet att komma kvällar och nätter, och då tar allt arbete längre tid, säger Mats Sjöström.

Markkablar och omkopplingar i all ära, men en oersättlig tillgång i utsatta lägen är – erfaren personal med god lokalkännedom. Numera använder sig många av de större elbolagen endast av inhyrd jourpersonal för reparation och service i elnäten. Vi på Skånska Energi ser däremot ett stort värde i ”eget folk”.

- Många i vår driftspersonal har jobbat här länge, hittar i området och kan verkligen ”sitt” elnät. Dessutom är de lojala och ställer alltid upp när det behövs. Det gör stor skillnad.