Elnät Om oss

15 nov 2016

Så förbereder vi oss för stormen

November är stormarnas månad, och vi på Skånska Energi är väl förberedda. Elnätet har blivit säkrare under året, och vårt nya samarbete med SOS Alarm ska ge snabbare information till våra kunder. Har du din egen storm-checklista förresten?

Helt stormsäkert kan ett elnät aldrig bli, men Skånska Energi lägger varje år ner mycket arbete och stora resurser på åtgärder för att förebygga stormskador. Den viktigaste är nedgrävningen av luftledningar till kabel i marken. Elnätet mäter totalt cirka 200 mil ledning, varav vilka nästan fyra femtedelar är nedgrävda, inklusive lågspänningsnätet i sin helhet. I dagsläget finns 21 mil högspänningsledning på luftlinjer kvar.

Underhållsplan
- Bara i år investerar vi omkring 33 miljoner kronor i vårt elnät, men nedgrävningen av luftledningar är ett kostsamt arbete som görs på lång sikt. Årets stora projekt har varit en sträcka på nästan två mil mellan Odarslöv och Igelösa utanför Lund till en kostnad av cirka 14 miljoner kronor, berättar elnätschef Stefan Wessmén. Skånska Energi har en rullande underhållsplan för elnätet, med byte av gamla stolpar och röjning av träd som viktigaste insatser för att göra de befintliga luftledningarna så stormsäkra som möjligt. Alla linjer inspekteras minst en gång om året.
- Vi vet att stormarna kommer, och vi planerar våra underhållsarbeten så att elnätet ska vara som starkast under höst och vinter.

Snabbare information
Nytt för 2016 års stormsäsong är att Skånska Energi har inlett ett samarbete med SOS Alarm. Hädanefter är det SOS Alarm som tar emot alla telefonsamtal i samband med strömavbrott som inträffar utanför kontorstid.
- Tidigare har vår jourhavande driftspersonal tagit emot alla samtal om strömavbrott från våra kunder. Det har ofta varit en svår uppgift att utföra samtidigt med felsöknings- och reparationsarbetet, säger Stefan Wessmén.
Nu tar SOS Alarm emot alla inkommande samtal, i praktiken som Skånska Energis kundtjänst, på vanliga telefonnumret 046-507 00.
- Driftpersonalen avlastas och får mer tid till att samordna information och snabbare få ut den till kunderna via vår hemsida och Facebook. För dem som inte använder sig av sociala medier eller internet är det viktigt att man kan komma fram när man ringer och kan få aktuell information. SOS Alarm har fler som svarar vilket ska ge kortare väntetider.

Beredskap hemma
Förebyggande åtgärder till trots – det KAN förstås bli strömavbrott i alla fall, om det vill sig illa, ibland också under lite längre tid. Då är det viktigt att vara förberedd också i hemmet.
- Samtidigt som vi idag både som individer och som samhälle är mer beroende av ständig elförsörjning än någonsin, så är vår egen beredskap hemmavid ofta mycket låg. Det är lätt gjort att se till att man har det nödvändigaste hemma för att klara ett strömavbrott, och vi vill uppmana alla att göra det.

CHECKLISTA
Tänk på att ha det här hemma och kom ihåg var du lagt det!

  • Batteridriven radio med reservbatterier
  • Ficklampa med reservbatterier
  • Tändstickor och stearinljus
  • Extra säkringar/proppar
  • Camping-/friluftskök med bränsle
  • Matförråd med helkonserver/torkad mat
  • Extra filtar
  • Vattendunk