Klimat Värmepumpar Energilösningar

13 okt 2015

Miljövänliga värmeanläggningar

Skånska Energi har hjälpt 1000-tals villa- och fastighetsägare att spara pengar genom våra energilösningar. Behöver du en miljövänlig värmeanläggning som samtidigt sänker dina driftkostnader finns flera alternativ.

Vattenburet värmesystem
För hus med vattenburet värmesystem, eller i dagligt tal - element alternativt golvvärmesystem, är bergvärme eller luft/vatten det mest naturliga alternativet. Ett bergvärmesystem sänker uppvärmningskostnaden med upp till 80%.

Bergvärme, som hämtar värme och kyla via ett eller flera borrhål på cirka 100-200 meter, är sedan början av 2000-talet det allra vanligaste alternativet vid omställning till ny värmekälla för villor och mindre flerbostadshus.

Jordvärme, som använder samma grundteknik, ger lika låg energiåtgång men är mindre vanligt av den enkla anledningen att den kräver större tomtyta jämfört med vad som behövs för ett borrhål. I Sverige finns idag mer än 350 000 installationer av berg & jordvärmepumpar – en siffra som förväntas öka ytterligare.

Luft/vattenvärmepumpen installeras snabbt och enkelt till en något lägre investering än bergvärmealternativet. Energibesparingen som erhålls med dagens effektiva luft/vattenvärmepumpar, gör alternativet speciellt intressant i södra och mellersta Sverige.

Det är viktigt att välja en värmepump av hög kvalité och som är byggd speciellt för en lång livslängd i det tuffa svenska vinterklimatet. Det är något som vi på Skånska Energi kan hjälpa dig med.

Direktelhus
I de fall där det inte finns ett vattenburet värmesystem i villan är luft/luftvärmepumpen ett intressant alternativ. Denna värmepump kan sänka uppvärmningskostnaden upp till 50 procent. Tack vare den luftburna värmespridningen i huset får man ofta en betydande förbättring av inomhusklimatet jämfört med den torra värmen som elradiatorer medför. De moderna luft/luftvärmepumparna har också en aktiv luftrening och under de varmaste sommardagarna använder du med fördel luft/luft värmepumpen för skön luftkonditionering.

Nybyggda hus
Det nyproducerade husets energianvändning och typ av värmekälla regleras i byggnadsreglerna BBR. Sedan 90-talet ingår i nio fall av tio en värmepump som uppvärmningssystem i ett nybyggt hus, och det finns inga tecken på att reglerverket skulle förändra värmepumpens dominans som värmekälla för nybyggda hus. Även i en övergång mot lågenergihus fyller värmepumpen en viktig del i en effektivt värme varmvattenproduktion och t o m kyla.

Frånluftsvärmepump är den vanligaste typen av värmepump för nyproduktion, och den använder ventilationsluften som värmekälla. Installationen blir kompakt och integreras med ventilationssystemet som ändå ska finnas i det nybyggda huset.

Rätt lösning till din fastighet
Skånska Energi har lång erfarenhet av energilösningar i olika storlekar, allt från luft/luft och luft/vatten till jord- och bergvärme. Vi gör en besparingskalkyl och hjälper dig att hitta den bästa lösningen till din fastighet. Tveka inte att kontakta oss om du behöver en miljövänlig och kostnadseffektiv energilösning till din fastighet.