Energiskola

06 nov 2015

Lampspecial - vilka lampor ska man använda?

I glödlampor blir bara tio procent av energin synligt ljus medan resten blir värme. Nu finns ny teknik på marknaden som är energieffektiv och som minskar elanvändningen.

Det lönar sig att byta ut glödlamporna! Om alla Sveriges hushåll byter ut en enda glödlampa till en lågenergilampa sparas lika mycket el som går åt att värma upp hela 14 000 villor. Energieffektivisera genom att ersätta glödlampan med andra alternativ och välj därtill förnybar el så bidrar du till minskade koldioxidutsläpp!

Halogenlampa
Halogenlampan har samma ljuskvalitet som glödlampan - den ger ett klart ljus som återger färger på ett naturtroget sätt. Den ger 100 procent ljus direkt och går att dimra oavsett typ av dimmer. Den är helt kvicksilverfri och innehåller inga andra tungmetaller. Halogenlampan drar dock betydligt mer energi än LED-lampan och lågenergilampan och har dessutom en kortare livslängd.

Lågenergilampan
Att ersätta tio glödlampor med lågenergilampor gör att man sparar lika mycket energi som går åt att ha datorn på i 200 dygn. Enligt belysningsbranschen sparar en lågenergilampa hela 200 kilo koldioxid under sin livslängd. En lågenergilampa som tänds tar tid innan den når 100 procents ljusstyrka. Tänk på att lågenergilampor innehåller en liten mängd kvicksilver och behöver därför hanteras och återvinnas på ett särskilt sätt.

LED-lampan
Utvecklingen av LED har gått starkt framåt, inte minst efter förra årets Nobelpris i fysik som belönade upptäckten av den blå lysdioden som revolutionerade belysningstekniken. En LED-lampa ger 100 procent ljus direkt och många LED-lampor kan dimras. Tänk på att LED bygger på en ny teknik som inte alltid fungerar med de gamla dimmer-systemen. LED-lampans livslängd är 15 till 25 gånger längre än livslängden för en traditionell glödlampa. Den är energisnål och har inga miljöfarliga ämnen eller komponenter.