Om oss Elnät

18 aug 2016

Lagkänsla och lyskraft

Stefan Jönsson om fotboll, gatubelysning och smarta lösningar.

Genvägen i Genarp ligger öde och tyst, vilket får betraktas som normaltillstånd för denna gatstump längst norrut i byn. Inte minst en småregnig eftermiddag i slutet av september som den här. På sin ena sida har den ett mycket litet industriområde, på sin andra några tomter ännu obebyggd mark.

Men så händer något. Inom loppet av ett par minuter kommer en bil körande och parkerar, så en till och en till. Tre män i olika skeden av sin medelålder möts mitt i vägbanan och ger sig in i ett samtal. Ett av allt att döma vänligt och sansat samtal, där tal blandas med fasta blickar, små skratt och olika gestikuleringar, till synes mot ett flertal punkter och avsnitt uppför och nerför gatan.

Efter ungefär en kvart lämnar två av männen mötesplatsen och kör iväg samma väg de kommit. En man står kvar.

UTE I VERKLIGHETEN

– Det här gillar jag! Inte sitta i mötesrum och titta på kartor utan ses och prata på plats, ute i verkligheten. Här kan man peka och visa direkt vad man menar, och alla kan se hur sakerna ser ut. Det blir mycket enklare då.

Det säger Stefan Jönsson, en av Skånska Energis fyra projektledare för affärsområde Elnät. Männen han träffat är Tomas Ottosson och Fredrik Liljeqvist, projektledare respektive byggledare mark från Lunds kommuns tekniska förvaltning. Vad de samtalat om? Lilla Genvägen, som står i begrepp att väckas ur sin slummer. Den ska förlängas bort till Kyrkovägen, breddas med gång- och cykelväg och få dubbla rader träd; planer finns på ett femtiotal nya villor och tiotalet verksamheter.

Stefan är här idag av två anledningar. Den ena: Genarp tillhör Skånska Energis elnätsområde, och en högspänningskabel som ligger nedgrävd parallellt med gatan behöver sannolikt flyttas en bit. Den andra: Genvägen ska få ny gatubelysning längs hela sin sträckning.

LÖNSAMT SIDOSKOTT

Att bygga och underhålla gatubelysning åligger inte Skånska Energi som elnätsägare, men har länge varit ett lönsamt sidoskott på affärsområde Elnäts verksamhetsträd. De senaste åren har fokus flyttats från underhåll till nyanläggning, vilket visat sig mycket framgångsrikt.* De flesta uppdragen utförs på entreprenad för kommunala beställare efter upphandling.

- På så vis blir det lite annat tänk med gatubelysningsjobben än med elnätsprojekten. Här måste vi räkna på priset i hård konkurrens och rätta oss efter beställarens krav. Det kräver mer tålamod, men också mer tävlingsinstinkt.

VARA MED HELA VÄGEN

Just tävlingsinstinkten har Stefan Jönsson med sig sedan barnsben, och sedan barnsbenen ifråga började springa efter en boll.

– Fotboll har varit mitt stora intresse sedan sex års ålder. Jag spelade många år i division fem och har sedan tränat nästan alla olika lag i klubben: ungdomslag, seniorlag och nu damlaget i division två där min äldsta dotter spelar.

Klubben är Harlösa IF, och Harlösa är också Stefans plats på jorden. Här är han uppväxt, här bor han med sin familj. Han är elmontör i grunden, projektledare hos Skånska Energi sedan 2008 och delar sin tid mellan gatubelysning och elnät.

– Gatubelysning är roligt att jobba med för att anläggningarna är så olika, och att tekniken utvecklas snabbt just nu; det finns hela tiden nya saker jag måste lära mig, säger Stefan.

– Men bäst tycker jag ändå om att syssla med renovering av elnätet. Att få tänka till och hitta smarta lösningar, som inte bara byter ut det gamla mot nytt utan också gör nätet säkrare och effektivare. Och att få vara med hela vägen, från idé till slutförande, det är inspirerande.

LAGKÄNSLA VARJE DAG

Innan också Stefan Jönsson sätter sig i bilen och för dagen lämnar Genvägen i Genarp traskar han upp förbi dess västra ände. Hundra meter ut i leråkern rotar en traktorgrävare. Det är Skånska Energis inhyrda maskinist Oskar Larsson som förbereder omläggningen av högspänningskabel längs den framtida nya delen av Genvägen. Ett ensamt arbete. Stefan stannar en stund och snackar, om läget med jobbet, om ditt och datt.

På vägen tillbaka knyter han an till fotbollen igen.

– Vinnarskalle i all ära, men det viktigaste som fotbollen gett mig är lagkänslan. Både inom företaget och utåt mot dem vi jobbar med – lagkänslan har jag nytta av varje dag.

* 2015 utförde Skånska Energi ett tjugotal gatubelysningsprojekt. De flesta är av mindre format med några dagars arbete. Genvägen i Genarp med 30 stolpar längs gatan och 4 LED-armaturer i de två anslutande cirkulationsplatserna är ett av de större, liksom Stadsparken i Lund och så det största: Odarslövsvägen ut mot blivande ESS-anläggningen med 122 armaturer på ett 70-tal stolpar. Skånska Energi har tidigare under många år utfört underhåll av gatubelysningen i Lund och Kävlinge.