Energiskola Energilösningar Värmepumpar

21 mar 2018

Hur funkar det?

Säljare Jenny svarar på tre frågor om värmepumpar.

Kan jag montera min värmepump själv?
- Nej! För att installera en värmepump krävs hjälp av både VVS-installatör och elektriker. VVS-installatören måste vara auktoriserad för att arbeta med den aktuella modellen för att värmepumpens garantier ska gälla. Köper du din värmepump av oss ingår allt arbete med installation och även nedmontering och borttransport av ditt gamla värmesystem.

Hur ofta behöver min värmepump servas?
- Två gånger under de första 10 åren, det är vad som krävs för att värmepumpens garantier ska gälla om du väljer en värmepump från IVT. Men det är faktiskt en riktigt god idé att serva sin värmepump oftare än så, gärna en gång om året. Då kan kunniga tekniker upptäcka och åtgärda eventuella fel på ett tidigt stadium och justera inställningarna för optimal prestanda. Regelbunden service förlänger livet på värmepumpen och ser till att du får största möjliga nytta av den. Vi erbjuder serviceavtal för alla större varumärken. 

Om jag behöver akut service av min värmepump, vart kan jag vända mig?
- Till oss! Vi har lång erfarenhet av service på alla typer av värmepumpar. Du hjälp med allt: från akut service till övervakning, förslag på långsiktiga förbättringar för din anläggning och serviceavtal. Vi ger gärna råd över telefon också när vi kan: ibland räcker det med att du ändrar en inställning själv för att få bukt med ett mindre fel. Välkommen att höra av dig till oss!