Om oss Klimat

20 nov 2015

Köper du din el från ett grönt elbolag?

Vi vill att alla ska ha grön el. Därför säljer vi inget annat.

Just nu rullar vår reklamkampanj ut i radio, på stortavlor och i annonser i hela Skåne. I den här kampanjen vill vi uppmärksamma att du kan göra ett aktivt val - inte bara när det gäller valet av elavtal utan även i valet av elleverantör. Om du väljer ett grönt elbolag som enbart säljer el från förnybara källor kan du vara säker på att du inte indirekt stödjer användandet av energi från fossila bränslen, som t ex kolkraft.

Vi på Skånska Energi har valt att enbart sälja el från förnybara energikällor – dvs vattenkraft. Som kund till oss behöver du inte fundera på vilket elavtal som är grönt utan ditt gröna val är redan gjort när du väljer oss som din elleverantör.

Det är väl känt sedan länge att vi måste minska användandet av fossila bränslen för att nå ett hållbart samhälle. Vi kan alla hjälpas åt att dra vårt strå till stacken. Förutom att välja grön el från ett grönt elbolag behöver vi använda vår energi så effektivt som möjligt. Denna kombination - grön el på ett smart och effektivt sätt - är receptet för att säkra vår framtid.

Skånska Energi har valt att ta ansvar för vår framtid – fullt ut. Gör det du också!