Omvärld Om oss

18 aug 2016

”En del positiva signaler”

Skånska Energis vd Marianne Sernevi kommenterar Energiöverenskommelsen och dess betydelse för Skånska Energi och våra kunder.

Den 10 juni presenterades en blocköverskridande ramöverenskommelse för Sveriges energipolitik av regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt oppositionspartierna Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Syftet med överenskommelsen är att skapa långsiktiga förutsättningar och spelregler för energiförsörjningen och att slå fast mål och ambitioner för energipolitiken.

Marianne Sernevi, vd för Skånska Energi, vad tycker du om Energiöverenskommelsen?

- Den är en bred uppgörelse som är ganska unik, mig veterligen den mest omfattande politiska överenskommelsen för vår energiförsörjning hittills. Dokumentet i sig är inte så långt men förhållandevis konkret, och skickar en del positiva signaler. Samtidigt vet vi inte mycket om dess betydelse innan vi ser vilka faktiska politiska beslut den leder till.

En sådan signal är att systemet för elcertifikat förlängs till 2030. Vad innebär det?

- Rent allmänt är det bra för utvecklingen av förnyelsebar energi. Elcertifikaten är ett sätt att ge en extra intäkt till den förnyelsebara elproduktionen, och därmed underlätta nyinvesteringar. Skånska Energi har elcertifikat på några av våra vattenkraftverk som vi moderniserat med nya aggregat, och vi har planer på fler.

En annan signal är att den så kallade effektskatten på produktion av kärnkraft slopas. Istället höjs energiskatten för konsumenterna – bland dem Skånska Energis kunder.

- Skatten utgör redan en stor del av elpriset för våra kunder och att den nu höjs ytterligare – även om vi ännu inte vet exakt hur mycket – tycker vi som elleverantörer förstås är tråkigt. Risken är att det blir ännu svårare för den som inte är insatt att förstå vad som egentligen ingår i elpriset.

Den slopade effektskatten på kärnkraft innebär i praktiken förlängt liv för ett omdiskuterat energislag. Fördelar och nackdelar?

- Som alla våra kunder vet producerar och levererar Skånska Energi inget annat än 100 procent förnybar energi. Det innebär bland annat att vi avstår från kärnkraftsel. En nackdel med fortsatt kärnkraftsproduktion är att den dröm som vi och så många andra har om en helt förnyelsebar energiförsörjning dröjer längre med att förverkligas. En fördel är däremot att fortsatt kärnkraft, oavsett vad man tycker om den, bidrar till stabilare elpriser på marknaden.

Överenskommelsen tar också särskilt upp energieffektivisering som en viktig utmaning. Vilka möjligheter ser du inom det området?

- Mycket stora möjligheter! Jag tror att aktivare och mer medvetna elkonsumenter hör framtiden till, och att vi som energibolag har en stor uppgift – och stora affärsmöjligheter – i att hjälpa våra kunder att minska sin elförbrukning. Redan idag erbjuder vi energieffektiva uppvärmningslösningar med geoenergi och värmepumpar, och vi är intresserade av att utveckla smarta tjänster för mätning och styrning av elförbrukningen.