Omvärld Klimat

13 nov 2015

Det viktigaste mötet någonsin

Alla behöver hjälpas åt för att minska utsläppen. På årets klimattoppmöte i Paris, COP21, är det dags för FN:s medlemsländer att enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla från år 2020.

Samtliga medlemsländer ska skicka in sina klimatplaner inför mötet i Paris och enligt Naturvårdsverket motsvarar medlemsländernas utsläpp över 80 procent av världens totala växthusgasutsläpp. Världens länder har tidigare enats om att hålla den globala uppvärmningen under två grader. Men ländernas löften räcker inte för att nå målet. Därför måste vi alla göra mer! Regeringen har bestämt att Sverige ska ha världens mest ambitiösa klimatpolitik. Det innebär att svenska företag behöver ta ett större ansvar för hållbar utveckling.

Vi på Skånska Energi tänker hållbart. Vår energi kommer till 100 % från sol och vatten, dvs enbart från förnybara och klimatvänliga källor. Det innebär att utsläppen av farliga eller miljöpåverkande gaser är noll. Vi gör allt vi kan för att säkra våra barns framtid. Utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser som vi människor släpper ut från olika verksamheter gör att medeltemperaturen stiger och klimatet förändras.

Utsläppen måste minska och det är bråttom. Klimatmötet i Köpenhamn 2009 blev en besvikelse men mycket har hänt sedan dess och det fortsätter ske många bra saker runt om i världen. Tekniska lösningar har gjort framsteg, solcellerna har blivit mer effektiva, LED-lampor blir allt bättre och kan spara enorma mängder energi om alla jordens bostäder och företag börjar använda dem istället för den traditionella belysningen.

Sveriges riksdags vision är att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser, vilket är ett tufft mål som förhoppningsvis driver innovationskraften fortare framåt. Allt fler företag ställer numera höga krav på miljöeffektiva transporter. I Sverige och på många håll i världen ser vi en livsstilsförändring. Fler väljer att handla ekologiskt och närodlat och trenden att odla sina egna grönsaker, frukter och bär är stark. Cyklingen har ökat och dagens elcyklar som ger kraft i motvind och uppförsbackar kan ersätta bilen för många människor.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Fakta

Förenta nationernas klimatförhandlingar, som sker inom ramen för FN:s klimatkonvention, UNFCC, äger rum i Paris från den 30 november till den 11 december i år.

Varje år sedan klimattoppmötet i Rio 1992 möts de länder som undertecknat konventionen för vidare förhandlingar (Conference of the Parties, COP). COP21 är den 21:e i ordningen och för närvarande har konventionen 196 parter.

Årets möte är särskilt viktigt eftersom länderna ska enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla från år 2020.