Elnät Om oss

14 jun 2016

Att vi kan göra elnätet lite bättre varje dag. Det gillar jag, det driver mig.

Projektledaren Daniel Schönström berättar om ett ständigt pågående arbete.

– Det ser lite tomt ut, visst gör det? Märkligt egentligen. Han visar ut över markerna framför oss, typiskt mellanskånskt odlingslandskap: stora åkerstycken, ömsom platta, ömsom lätt böljande. En och annan gård, en dunge här, en hage där, trädridåer.

Men det är inte detta som Daniel Schönström har i tankarna när han låter blicken följa en liten grusväg österut från Slättäng, mot Nöbbelöv. Vi är norr om Väggarp, nära elnätområdets gräns mot Eslöv.

– De har stått här sedan sextiotalet, och nu är de borta. Femtio kreosotstolpar har vi fällt, en och en halv mil luftledning har vi grävt ner. Då kan man sova lite lugnare nästa stormnatt.

Omfattande arbete
Att äga och förvalta ett elnät innebär inte bara att upprätthålla och säkra driften, att snabbt vara på plats och reparera effektivt vid skador och strömavbrott. Det innebär också att rusta upp och förbättra elnätet, ett ständigt pågående arbete. Utrustning slits och åldras, innovationer förbättrar tekniken och skapar nya möjligheter.

Kablifieringen av högspänningsnätet är ett utmärkt exempel. Att ersätta de traditionella högspänningsluftledningarna med kablar i marken är den enskilt viktigaste åtgärden för att göra elnätet störningssäkert. Det är också ett mycket omfattande och resurskrävande arbete som bara kan utföras bit för bit och på lång sikt. Hösten 2015 har detta arbete, efter tio år, kommit en bra bit på vägen.*

– Vi brukar hinna med två till tre etapper om året, men det finns ju mycket annat underhållsarbete som också behöver göras. Vi har till exempel cirka 600 nätstationer och 6 000 kabelskåp som behöver bytas ut efter hand. Det finns alltid saker att göra, om man säger så.

Går igång på kablar
Liksom de flesta av sina kollegor har Daniel Schönström arbetat med elnät hela sitt yrkesliv, men till skillnad från många av dem gjort det för Skånska Energi först sedan 2014. Efter mer än 20 år på olika elentreprenörsföretag ville han prova att jobba direkt för en nätägare, och han ångrar inte steget.

– På entreprenörssidan har det efter hand blivit alltför stort fokus på ekonomin, tycker jag, och jag är själv framför allt tekniskt intresserad. Jag går igång på kablar och ställverk, inte vinstmarginaler, säger Daniel.

– På Skånska Energi jobbar vi med vårt eget nät, och då gör man inte bara precis det som behövs. Vi ser alltid till hela nätets bästa.

Han tar ett jobb i Flyinge by tidigare under året som exempel. En gammal smedja ombyggd till restaurang där ägaren behöver större effekt, vilket kräver byte till ny nätstation.

– Istället för att bara byta stationen, så flyttar vi den 50 meter och kan då dels slå ihop två stationer till en, dels bli av med lika många meter luftlinje som står lite dumt intill en allé. Vi passar på att göra lite mer än vi ”måste” för att göra nätet säkrare.

Smarta lösningar
Som projektledare på affärsområde Elnät är det Daniel Schönströms jobb att föra varje uppdrag hela vägen från planering och förberedelse till lyckat genomförande. Momenten är många, processen kan vara lång. Nedgrävningen här i Slättäng har tagit ungefär tre månader, men själv började han med projektet redan för ett år sedan. Från att hitta den bästa kabelsträckningen och komma överens med markägarna till att söka bygglov för stationerna och andra tillstånd från olika myndigheter, handla upp material med mera. Daniel har ett tiotal projekt igång i olika faser, och skiftar dagligen mellan skrivbords- och fältarbete.

– Det är just variationen jag trivs så bra med i mitt jobb, och utmaningen att hitta smarta lösningar. Att vi kan göra elnätet lite bättre varje dag, det gillar jag, det driver mig.* 87 procent av Skånska Energis totala elnät består av markkabel, bland annat hela lågspänningsnätet. Varje år grävs mellan en och två mil luftledning ner; i början av 2016 återstår cirka 20 mil.