Presentation

Styrelse och revisorer

Presentation av Skånska Energis styrelse. Revisor är Ernst & Young Aktiebolag med de auktoriserade revisorerna Peter Gunnarsson och Henrik Rosengren, där Peter Gunnarsson är huvudansvarig revisor.

Micke Andersson

Ordförande

Född: 1967. Ledamot sedan 2018 och ordförande sedan 2018
PÅGÅENDE UPPDRAG: Chef Ekonomi och IT/FM Kraftringen, Billinge Energi AB (ordf), Modity Energy Trading AB (led), Kraftringen Service AB (led), Kraftringen Fiber AB (led), Lunds Energi Norge A/S (ordf). Anställd i Kraftringen sedan 2000.

 

Lång erfarenhet från företagsledande positioner och styrelsearbete i energibranschen. 

 

UTBILDNING: Ekonomie kandidatexamen, Lunds Universitet
AKTIEINNEHAV: 0

Annika Widmark Sjöstedt

Ledamot

Född 1971. Ledamot sedan 2018.
PÅGÅENDE UPPDRAG: Strateg Kraftringen, anställd sedan 2017

 

Annika Widmark Sjöstedt har mångårig erfarenhet av strategisk företags- och affärsutveckling inom energibranschen men även inom andra branscher som t.ex. industri, transport och jordbruk när det gäller energifrågor. Utöver affärsstrategiska utveckling har Annika stor erfarenhet av att genomföra styrmedelsrelaterade marknadsanalyser och utredningar till departement och myndigheter samt forskningsstrategiska utredningar inom olika forskningsprogram. 

 

UTBILDNING: Internationell Ekonomie Magister  -Nationalekonomi/Finansiell Ekonomi, Lunds Universitet 
AKTIEINNEHAV: 0

 

Camilla Nilsson

Ledamot

Född 1967. Ledamot sedan 2018.
PÅGÅENDE UPPDRAG: Chef Controlling Kraftringen, Billinge Energi AB (led) och Lunds Energi Norge AS. Anställd i Kraftringen sedan 1998. 

 

Camilla Nilsson har lång erfarenhet av ekonomi och styrelsearbete inom energibranschen.

 

UTBILDNING: Ekonomiutbildning och Styrelseutbildning, EFL
AKTIEINNEHAV: 0

 

Mikael Olsson

Ledamot

Född 1959. Ledamot sedan 2019

PÅGÅENDE UPPDRAG: VD Kraftringen Service AB.

Lång och bred branscherfarenhet, sedan 1990. Har mångårig erfarenhet av olika chefsbefattningar och företagsledande positioner. VD sedan 2007 (VD Kraftringen Nät AB, VD Kraftringen Service AB, VD Skånska Energi Värme & Kyla AB, VD Skånska Energi Borrning AB), IT-chef EON Försäljning Sverige AB. 

UTBILDNING: Makro-/mikroekonomi, Handelshögskolan Göteborgs Universitet och Affärsinformatik, Malmö Folkuniversitet
AKTIEINNEHAV: 0

Malin Friis

Ledamot

Född 1969. Ledamot sedan 2018.
PÅGÅENDE UPPDRAG: Strategisk Key Account Manager Kraftringen 

 

Malin Friis har mångårig erfarenhet av komplex försäljning samt affärsutveckling inom både telekom samt energibranschen. Utöver detta sitter Malin i styrelsen för Sustainable Business hub, vilket är ett medlemsnätverk som arbetar för forma morgondagens hållbara samhällen.

 

 

UTBILDNING: Civilekonom med inriktning marknadsföring samt Strategi och styrsystem vid Lunds Universitet
AKTIEINNEHAV:0

 

Åsa Svensson

Ledamot

Stefan Jeppsson

Arbetstagarrepresentant

Född 1964. Ledamot sedan 2007. Suppleant sedan 2001. 
AKTIEINNEHAV: 37 A-aktier och 149 B-aktier.

 

Mats Eriksson

Arbetstagarrepresentant

Född 1956. Suppleant sedan 2007.

AKTIEINNEHAV: 25 A-aktier och 300 B-aktier.

Peter Olin

Arbetstagarrepresentant