Dags att dra vidare?

Ska du flytta?

Är du på väg att flytta in i en ny fastighet eller ut ur din gamla? Då ska du alltid anmäla din flytt till din nätägare.

Detta kan vara bra att veta. Gör din flyttanmälan i formuläret som du hittar till höger.

När du flyttar ut

Om du är elkund behöver du anmäla flytten till både elnätsföretaget, det vill säga bolaget som äger elnätet där du bor, och till elhandelsföretaget som du köper elen av.


Om du bor inom vårt elnät
Bor du inom Skånska Energis elnätsområde och köper el av oss behöver du bara ringa ett samtal till vår kundservice för en slutavläsning. Anmäl din flytt till oss senast 30 dagar innan avflyttningsdatum. Om du bor i en hyreslägenhet är det viktigt att kontrollera med din hyresvärd vem som ska betala el under uppsägningstiden. Du kan själv göra en flyttanmälan, se blankett nedan.

Vi behöver veta

  • Vilken dag elleveransen ska upphöra, det vill säga vilken dag du flyttar ut.
  • Namn och personnummer på den person som flyttar in efter dig. Om du bor i en lägenhet går det också bra med hyresvärdens namn och telefonnummer.
  • Din nya adress så att vi vet var slutfakturan ska skickas.

Elnätsföretaget ansvarar för att elmätaren läses av, så att du får betala rätt summa på din slutfaktura. Om du inte kommit överens om något annat med ditt elhandelsföretag, upphör ditt elavtal att gälla när du flyttar ut.

Om du bor utanför vårt elnät
Om du bor utanför Skånska Energis elnätsområde måste du kontakta ditt nätbolag för att anmäla din flytt. Din nätägare skickar sedan slutmätarställningen till oss så att vi kan avsluta ditt elavtal på den gamla adressen.

Om du vill ta med ditt elavtal till din nya adress är du välkommen att kontakta oss i god tid före du övertar din nya fastighet. Samma person måste då stå för abonnemanget på nätavtalet som på elavtalet för att du ska kunna behålla samma elavtal.


Flyttanmälan finns till höger på sidan.

När du flyttar in

För att vi ska kunna registrera ett elnätsavtal eller elhandelsavtal på din nya adress behöver vi få lite uppgifter av dig:

  • Om du flyttar till Skånska Energis elnätsområde behöver du meddela oss från vilket datum du vill starta ditt elnätsavtal.
  • Om du vill teckna ett elhandelsavtal med Skånska Energi men flyttar utanför vårt elnätsområde, behöver vi veta vilket startdatum du anmält till ditt elnätsbolag.
  • Namn, adress, personnummer och telefonnummer.
  • Ditt 18-siffriga anläggnings-ID som finns på din elmätare och börjar med 735999… Vet du inte ditt anläggnings-ID kontaktar du ditt elnätsbolag.
  • Är ni två som flyttar in tillsammans? Meddela vem som ska ansvara för avtalen. Elnätsavtalet och elhandelsavtalet ska tecknas av samma person.

Om du inte tecknar något elavtal, är elnätsföretaget där du bor enligt lagen skyldiga att anvisa ett elhandelsföretag, så att du får el till bostaden. Det så kallade anvisade elhandelsföretaget blir då det företag du köper el av, fram till att du själv väljer att teckna ett elavtal med ett elhandelsföretag.

Om du väljer ett annat elhandelsföretag än det anvisade bör du ha tecknat ett elavtal innan ditt elnätsavtal börjar gälla. Du kan byta elhandelsföretag, men inte elnätsföretag.

Flyttanmälan finns till höger på sidan.