Gör ett klokt val

Välj en värmepump till din villa

Vill du minska dina driftkostnader och samtidigt göra ett klimatsmart val? Vi har stor erfarenhet och kunskap om hur en värmepumpsinstallation ska genomföras och vad som är den bästa lösningen för ditt hus.

Lägre driftskostnad
Oavsett om du är intresserad av luft/luft-, luft/vatten-, frånluftsvärmepump eller en värmepump som tar energi från borrhål ger vi dig detaljerad information och hanterar hela processen från planering till installation. De som en gång installerat en värmepump byter nästan aldrig tillbaka till något annat system. De låga driftkostnaderna tillsammans med miljönyttan är en oslagbar kombination!

Garanti
Vi erbjuder dig 10 års garanti på kompressorn och 6 års garanti på värmepumpen. Din garanti börjar gälla i samma ögonblick som din värmepump installerats. För att garantin ska gälla måste eventuella reparationer utföras av Skånska Energilösningar som är en IVT-återförsäljare. Det innebär samtidigt att du får en professionellt utförd reparation med IVT originaldelar för bästa resultat.

IVT Garanti gäller för alla våra villavärmepumpar som inköpta från och med 1 januari 2013.

Behöver du låna pengar för en klimatsmart energilösning?

Läs mer om Sparbanken Skånes Hållbarhetslån eller Sollån.

Våra värmepumpar Aktuella kampanjer Kontakta mig - jag vill veta mer

Trygghetsförsäkring

För de värmepumpar som är inköpta fram till och med den 31 december 2012 gäller den trygghetsförsäkring som ingick vid köptillfället. 6/10 års försäkringarna gäller för privatpersoner och täcker en självrisk på maximalt 3 000 kronor plus avskrivning som finns i köparens villa- fritidshusförsäkring.

Läs mer om försäkringen här.

Nöjd kund garanti

Skånska Energi har en nöjd kund garanti vilket innebär att du vid ditt köp av värmepump får hjälp av oss. Vi är utbildade och certifierade av Svenska Värmepumpsföreningen (SVEP). Vi hjälper dig med allt från att välja rätt värmepump till en nyckelfärdig anläggning - från ax till limpa.

Nöjd kund garantin innehåller:

  • Installation och överlämnande av värmepumpen
  • Fri funktionskontroll efter installationen
  • Aldrig mer än 24 timmar utan värme


Nöjd-kundgarantin gäller inte IVT Nordic Inverter och IVT ComfortZone.


Korrekt ROT-avdrag

Håll utkik efter vårt märke så är du säker på att få ett korrekt ROT-avdrag. Vi som använder oss av detta garanterar att vi följer Svenska Värmepumpföreningens (SVEP) rekommendationer.

Det har framkommit att en del företag använder ROT-avdraget på ett otillbörligt sätt. Genom att mygla med den faktiska fördelningen mellan material- och arbetskostnad kan de sänka slutkostnaden för kunden. Detta är naturligtvis olagligt och kan leda till att även du som kund ställs som ansvarig.

Det som SVEP rekommenderar och som Skatteverket godtagit, är vid en totalentreprenad en ROT-avdragsgrundande arbetskostnad på 35 % av totala kostnaden vid installation av berg-, ytjord-, sjö- och grundvattenvärmepumpar samt 30 % för luftvärmepumpar.

I de fall där fördelningen anses uppenbarligen felaktig bör du som kund förstå att detta är ett bedrägligt förfarande både från företaget och beställarens sida. Därmed också straffbart. En fördelning av arbetskostnaden och arbetsinsats som uppenbarligen inte är realistisk kan drabba dig som köpare.

Vi på Skånska Energi garanterar att ROT-avdraget är korrekt.