Förläng livslängden på din värmepump

Service för villavärmepumpar

Förläng livslängden på din värmepump genom service! Vi erbjuder service och förebyggande underhållsarbete av din värmepump.

För att behålla garantierna på din värmepump måste du göra regelbunden service. Dessutom prestera värmepumpen bättre och håller längre! Serviceprogrammet är utformat för att vid rätt tillfälle kontrollera och optimera värmepumpens funktion och minska risken för driftstopp.

För att undvika driftsstörning under vintern vill vi tipsa dig om att boka service under sommarhalvåret.

Debitering sker efter kilometertaxa, se nedan, våra servicetekniker utgår från vårt kontor i Södra Sandby.

 Prislista 

Här är våra ordinarie priser, inklusive moms, under ordinarie arbetstid vardagar klockan 08:00-16:00.

Servicebil  399 kr 
Timpris per påbörjad timme  848:75 kr alltid hel timme första timmen
Kilometerersättning 9,875 kr 

 
   

 

Jourtid - prislista 

Uppstår det behov av service utanför ordinarie arbetstid, så kallad jourtid (gäller från 2 november 2020 till 31 mars 2021), då gäller följande prislista inklusive moms.

Vardagar kl 16.00-20.00   
 
1 200 kr/tim
Efter kl 20:00 är det 1 600 kr/tim 
 Helger kl 09:00-16:00 1 600 kr/tim

Framkörning tillkommer alltid med 1 995 kr.

Vad kan du själv göra?

Får du akuta problem med din värmepump är du välkommen att kontakta oss så vi kan åtgärda felet. Du kan göra egenkontroller på din värmepump innan du felanmäler. På så sätt kan du själv upptäcka och åtgärda felet. Ha din manual framme och gå igenom följande punkter:

  • Återställ överhettningsskydd elkassett
  • Rensa filter/silar
  • Kontrollera säkringar. Eventuellt byt även husets huvudsäkringar
  • Lufta radiatorer/element
  • Lufta varmvattentank
  • Bryt strömmen till värmepumpen och slå till igen
  • Öka eller minska värmekurva/inställningar (vid värmeproblem)
  • Fyll på vatten i radiatorsystem
  • Återställ motorskydd samt säkringar
  • Tänk på att säkerhetsventil för tappvatten kan droppa ibland

Serviceavtal

För att vara säker på att din värmepump arbetar optimalt, år efter år, krävs regelbundet underhåll. Det bästa sättet att förlänga livslängden på din värmepump, är att arbeta med förebyggande och fortlöpande service. Vår personal har teknisk kunskap och erfarenhet inom kyl- och värmepumpsteknik. Vi löser dina problem i samförstånd och förtroende.

Serviceavtal
Teckna ett serviceavtal och låt oss utföra arbetet åt dig. Förutom kunskapen om värmepumparna och dess delar, har vi verktygen och instrumenten som krävs för att utföra den mest optimala servicen. Vi håller reda på serviceintervallerna utan att du behöver bekymra dig. Tryggt och enkelt!

Årlig översyn
Vid vår årliga översyn kontrollerar vi alla viktiga funktioner och kontrollpunkter enligt särskilt protokoll. Du får ett funktionsprotokoll efter utförd service och förslag på eventuella åtgärder att vidta eller att ta ställning till.

 

Spara överskottsenergi genom att investera i egen

batterilagring!

Vi har effektiva och anpassade laddboxar till

elbilen!

Vi ordnar allt från idé till installation av

solceller!