Om oss

Detta är Skånska Energilösningar.

Vi erbjuder fastighetsägare kompletta energilösningar för uppvärmning och komfortkyla av fastigheter. Vår verksamhet består av försäljning av värmesystem, värmepumpar, solcellsanläggningar, batterilager samt service.

Företaget är beläget i Södra Sandby, utanför Lund, och i Helsingborg genom bolaget Värmepumpsservice No 1 i Sverige AB.

Skånska Energilösningar ägs gemensamt av Skånska Energi AB och HP Borrningar i Klippan AB.


Vår affärsidé är att proaktivt, genom hög kompetens och ett genuint intresse för hållbar energi, utveckla och tillgodose såväl kommersiella- som privatkunders behov av kostnadseffektiva, klimatsmarta och lokalt producerade helhetslösningar för värme, kyla och energilagring samt erbjuda optimering och märkesoberoende service.