Vi har många referenskunder inom många olika verksamhetsområden.

Referenser

Referenser

Här kan du läsa om våra större geoenergiprojekt som vi har genomfört över åren.

Flerfamiljsfastighet i Degeberga

Värmepumparna ersätter olja och pelletspanna för produktion av värme och tappvarmvatten baserat energiuttag ur berg. Driftkostnaderna blir lägre än olja och pelletsdrift.

Läs mer

Bostadsrättsförening i Malmö

Fastighet med 36 lägenheter har tidigare haft oljeeldade pannor som under åren ersatts med fjärrvärme. Komplettering av fjärrvärme med värmepumpar som hämtar energi ifrån grundvattensystem.

Läs mer

Studio i Malmö

Grundvattensänkning vid Skanskas projekt på Universitetsholmen i centrala Malmö. Anläggningen består av sju brunnar som sänker grundvattnet.

Läs mer

Kontorsfastighet i Helsingborg

En lågenergibyggnad med fokus på låg miljöbelastning och hög energiprestanda genomlyser bygget. Produktionsanläggning för värme, kyla och tappvarmvatten till Skanskas kontor.

Läs mer

Handelshus i Borlänge

En anläggning för värme, varmvatten och kylproduktion baserat energiuttag ur berg. Kylan från energibrunnarna har en väldigt hög utväxling, för 1kWh el får man ca 35kWh kyla. Värmen har en bra driftsekonomi även den, för 1kWh el får man ca 3,5-4,0kWh värme. Anläggningen utfördes på totalentreprenad.

Läs mer

Triangeln i Malmö

Borrning av nya akvifärbrunnar för kyl och värmeproduktion tillsammans med ombyggnationer inne i teknikrum.

Läs mer

Bostadsrättsförening i Lund

Föreningen minskar genom sin geoenergianläggning från berg sina koldioxidutsläpp med cirka 135 ton per år.

Läs mer

Ideon Gateway i Lund

En geoenergianläggning för värme och kyla samt varmvatten baserat energiuttag ur berg. Kylan från energibrunnarna har en väldigt hög utväxling, för 1 kWh el får man ca 35 kWh kyla.

Läs mer

Kristallen i Lund

En geoenergianläggning för värme och kyla samt varmvatten baserat energiuttag ur berg. Anläggningen utfördes på totalentreprenad.

Läs mer