Energilösningar till större företag och fastigheter

Skräddarsydda energilösningar till företag

Som företag har du stora möjligheter att minska ditt klimatavtryck samtidigt som du minskar dina driftskostnader.

Vi erbjuder smarta energilösningar skräddarsydda efter ditt företags behov. Det finns olika förutsättningar för din fastighet och vi kartlägger vilken som är den bästa lösningen för dig. Vi erbjuder lösningar med olika tekniker, allt från bergvärme och jordvärme till olika typer av luftvärmepumpar.

För att minska dina driftskostnader och ytterligare minska klimatavtrycket kan vi även installera solceller, batterilager och laddstolpar. Vi ser till att optimera energianvändningen och informerar om vilka bidrag som går att söka till vald teknik.

Vi ordnar allt från idé till installation av

solceller!

Sänk dina värmekostnader genom att installera

värmepump.