Snabb hjälp

Support och service till bostadsrättsföreningar

Vårt team av servicetekniker har lång erfarenhet och gedigen kunskap inom kyl- och värmepumpsteknik. Vi är snabbt på plats och hjälper er oavsett om det gäller service, felsökning eller reparation.

Vi erbjuder support och service på alla typer av värmepumpar, allt från luftvärmepumpar till stora geoenergianläggningar. För din trygghet har vi även jour, telefonsupport och förebyggande service

Service på bästa nivå innebär att vi har ett nära samarbete och över tid ser till att hålla värmesystemet så driftsäkert som möjligt.

För oss innebär service att vi inte bara rycker ut när något akut uppstår med värmepumpsanläggningen. Den bästa servicen innebär att vi har ett nära samarbete över tid för att värmesystemet ska vara så driftsäkert som möjligt. Tillsammans med er trimmar vi systemet fortlöpande för optimal drift och vi lämnar även förslag på förbättringar som kan ge ytterligare besparingar. En liten åtgärd i ett gammalt system kan ibland ge stora besparingar. Vi ser till helheten och arbetar noggrant och ansvarsfullt.

Genom vårt styr- och övervakningssystem kan vi hålla koll på er anläggning och ofta kan endast ett knapptryck på skärmen rätta till ett fel.

  • Vi är certifierade för F-gaser via Incert för läcksökning och köldmedier.
  • Vi är ackrediterade för trycksättning av Swedac för kontroll och läcksökning.
  • Vi har den senaste tekniken av analysverktyg.
  • Vi innehar giltig entreprenadförsäkring, ansvar- och allriskförsäkring.
  • Vi är noggranna och ansvarsfulla och tar hand om er hela vägen.

Kontakta oss för mer information om vår support och service!