Sänk värmekostnaden

Värmepumpar för bostadsrättsföreningar

Med en värmepumpslösning kan din bostadsrättsförening få en besparing på upp till 80% av köpt energi för värme och varmvatten i fastigheten.

Vi skräddarsyr en värmepumpslösning som passar er fastighet bäst. Det kan vara värmepumpar som hämtar energi från mark i form av bergvärme eller grundvatten med tekniken vi kallar geoenergi, alternativt värmepumpar för uteluft eller frånluft. System med värmepumpar för uppvärmning är väl beprövade, driftsäkra och har lång livslängd. Det passar utmärkt för er med fjärrvärme eller gas. Utöver en stor kostnadsbesparing får ni en ett av de mest miljövänliga systemen som finns.

Skånska Energilösningar projekterar och levererar heltäckande och kvalitetssäkrade värmepumpsprojekt för alla typer av bostadsfastigheter. Vi utför alltid en grundlig undersökning av bostadsrättsföreningens värme- och varmvattensystem så att dem mest optimala lösningen kan tas fram från perspektiven energi, miljö och ekonomi.

Vi gör kostnadsfritt besök i din bostadsrättsförening!

Kontakta mig - jag vill veta mer

Få värme till din fastighet utan investering med

GEOkomfort®!

Vi ordnar allt från idé till installation av

solceller.