Finansierade lösningar

Med vårt koncept GEOkomfort® får bostadsrättsföreningen en fullservicelösning där vi finansierar, projekterar, bygger och äger geoenergianläggningen under en förutbestämd avtalstid. Dessutom står vi för allt som rör drift och underhåll.

GEOkomfort® ger en omedelbar besparing och är ett mer miljövänligt alternativ till fjärrvärme, olja och gas. Våra lösningar är baserade på geoenergiteknik och elen som driver värmepumparna kommer från förnybar vattenkraft. Med GEOkomfort® får bostadsrättsföreningen värme och kyla till ett avtalat pris och under en förutbestämd avtalstid.

Vi gör kostnadsfritt besök!

Kontakta mig - jag vill veta mer

Ekonomi

Med GEOkomfort® tar Skånska Energilösningar investeringen av energianläggningen och vilket innebär att du får möjlighet att investera i kärnverksamheten. När anläggningen efter en förutbestämd tid är ekonomiskt avskriven övergår anläggningen i din ägo och besparingen blir då ännu större.


Tack vare att driftkostnaderna sänks ökar dessutom värdet på din fastighet.

Klimat

Med GEOkomfort® får du en klimatvänlig energilösning till din fastighet som går på 100 % förnybar energi tack vare geoenergi och el från vattenkraft. Genom att installera en anläggning för värme och kyla som drivs på renast möjliga sätt går du från ord till handling i den viktiga omställningen till en mer hållbar energiförsörjning. Det är otvivelaktigt så att kunder, anställda och övriga intressenter i allt högre utsträckning kommer att värdesätta medverkan till en hållbar utveckling där energiförsörjningen är en viktig del.

Trygghet

Skånska Energilösningar hanterar all drift och underhåll och har ett stort antal servicetekniker med kort inställelsetid även utanför ordinarie arbetstid. Du som kund köper värme och kyla av oss till ett avtalat pris och under en förutbestämd avtalstid. Vi erbjuder möjlighet till prissäkring av ditt energiinköp upp till 5 år.

Gör kostnadsbesparingar genom att övervaka

anläggningen.

Vi erbjuder hjälp året om med service

och jour.

Vi ordnar allt från idé till installation av

solceller.