Lokalt och säkert

Vårt nätområde

Vårt nätområde är beläget norr och öster om Lund. Det är ett landsbygdsnät som omfattar 170 mil elledningar, 600 nätstationer och har drygt 19 000 anslutna kunder.

Här får du information om pågående akuta

strömavbrott.

Vid underhåll och reparation behöver vi bryta

strömmen.

Detta är bra att tänka på när du behöver ansluta dig

till elnätet.