Varför blev det avbrott?

Tidigare strömavbrott

Har du råkat ut för ett akut strömavbrott och vill veta orsaken? Här hittar du en kortfattad beskrivning om avbrottet från våra beredskapsledare.

Tisdag 25 februari

Klockan 18,45 löste fack 5 i Önneslöv. Då blev 576 kunder utan el.
Efter felsökning och omkopplingar hade de flesta elen tillbaka runt kl 21.00. Samtliga kunder hade elen tillbaka kl 23.30. 
Orsaken till avbrottet var träd som vält på luftledning i Skrylleskogen.
Träden ligger kvar vid ledningarna, men för att ge drabbade kunder ström snarast möjligt kopplades dieselelverk in.
Det kommer att behövas brytning/avbrott vid återkoppling till ordinarie drift, dvs när vi tar bort de generatorer som står ute på plats. 
När och hur får vi återkomma till. 

Lördag 22 februari

Klockan 13,35 löste en transformatorstation i Harlösa.
Då blev drygt 100 kunder utan el. Orsaken var att två granar lagt sig över linjen, norr om Svansjö gård.
De allra flesta hade elen tillbaka klockan 15.05
Samtliga kunder hade elen tillbaka klockan 18.00

Söndag 9 februari, stormen Ciara

Klockan 15.21 löste en del i vår mottagningsstation i Södra Sandby ut. 
Drabbade områden var Södra Sandby, Skatteberga, Hammarlunda och Hunneberga och närliggande områden till dessa orter. 
Totalt drabbades 193 kunder. Efter felsökning och omkopplingar hade de flesta strömmen tillbaka 16.00.
Felet bestod av att 6 st stolpar gett vika för vinden. Samtliga hushåll hade strömmen tillbaka 16.16. 
3 st bevattningsanläggningar kommer sakna ström till vi rest linjen upp igen!
Klockan 22.50 var det dags igen. Då löste delar av vår station i Önneslöv ut. 600 kunder drabbades. 
23.40 hade alla utom 40 kunder ström.
Tre reservkraftverk kördes ut till Lunnarp, Alnarör och Önneslöv så de 40 kunderna fick ström.
Även här behöver knäckta stolpar bytas ut. Reparationer pågår. Kortare avbrott kommer att vara nödvändiga i förbindelse med detta. 

Onsdag 5 februari

Kl 06:00 löste transformatorstationen vid Backgatan i Södra Sandby. Teknik som gått sönder inne i stationen var orsaken, nätstationen var rökfylld.
Kl 9:30 hade alla kunderna spänningen tillbaka via generatorer.

Onsdag 15 januari 

Ca kl 01 drabbades 22 hushåll i Lackalänga av strömavbrott. Efter felsökning och omkopplingar hade de flesta strömmen tillbaka kl 04. Övriga berörda kunder har ström sedan kl 05.50 med hjälp av reservkraft. Under morgonen pågår reparationer, och vid ca kl 10/11 kommer det att bli ett kortare (ca 30 min. avbrott) för att koppla tillbaka till ordinarie drift. 

Den 9 januari klockan 15:29

löste en del i vår mottagningsstation Södra Sandby ut. Drabbade områden var Hermanstorp, Krutmöllan, Odarslöv, Stora Harrie, Stångby, Stångby kyrkby, Västra Hoby, Framnäs, Slättäng, Lilla Harrie, Väggarp, Toftaholm, Hviderup och närliggande områden till dessa orter.
Totalt drabbades ca 1700 kunder. Felet berodde på en avgrävning i Stångby.
Samtliga kunder hade strömmen tillbaka 16:21.
Reparation av kabeln blir någon av de närmsta dagarna.

Söndag 15 december 2019...

klockan 13:27 löste ett fack i vår mottagningsstation i Södra Sandby ut. Drabbade områden var Hammarluda, Hunneberga och delar av Harlösa. Totalt drabbades 193 kunder.
Efter felsökning och omkopplingar hade de flesta strömmen tillbaka 15:06. Felet bestod av ett träd ute på en luftledning. Samtliga kunder hade strömmen tillbaka 17:53.
Samtidigt (klockan 13:40) löste ett fack 15 i vår station i Harlösa ut. Drabbade områden var Hjularöd, Bjärsjöholm och Hjälmaröd. Efter felsökning och omkopplingar hade de flesta strömmen tillbaka 14:21. Felet bestod av ett träd på linjen. Samtliga kunder hade strömmen tillbaka 15:55. 

Onsdag 4 december 2019

Klockan 02,32 löste ett fack ut. Drabbade områden var delar av Genarp och södra delen av elnätet. Totalt drabbades ca 700 kunder. Efter felsökning och omkopplingar hade samtliga strömmen tillbaka kl 04,20. 

Inget fel hittades, men orsaken till avbrottet fortsätter vi att söka efter.


Onsdag 6 november 2019

Den 6 november klockan 11:39 löste fack 4 i E.ONs 20KV mottagningsstation i Furulund ut. Drabbade områden var Framnäs, Furulund, Lackalänga, Stävie och närliggande områden till dessa orter.
Efter felsökning och omkopplingar hade de flesta strömmen tillbaka 12:06. Felet bestod av att två högspänningskablar i Furulund hade grävts av i samband med ett VA arbete.
Samtliga kunder hade strömmen tillbaka 14:33.

Åskan påverkar elnätet

Vi är inne i en period med mycket åska både lokalt, regionalt och i Sverige i allmänhet. När åskan drar fram kan den ställa till elände i våra elnät och inte bara under tiden åskan pågår utan även ett bra tag därefter. Om åskan kommer in i nätet kan den göra stora skador men även många mindre skador som är svåra att hitta eftersom de bara kommer fram i samband med spänningshöjningar som sker i samband med andra fel eller att överliggande nät (regionnätet) är oroligt och får in åska i sina delar.

En blinkning i nätet kan bero på ett fel i vårt nät men även bero på ett fel överliggande nät. En blinkning kallas återinkoppling och beror på en överledning (jordfel eller kortslutning), där våra system kopplar bort strömmen för att en sekund därefter prova om felet finns kvar. Vid denna typ av fel (efter en åskrik period)  håller det många gånger vid inkopplingen vilket gör det extra svårt att hitta felet. Annars är det vanligt att man får en återinkoppling när stora fåglar flyger in i ledningarna vilket även detta ökar vid orolig väderlek. Ni kan även få mindre blinkningar som gör att vissa apparater hos er kan indikera att spänningen försvunnit kortvarigt. Detta kan vara en mycket kort spänningsförändring p.g.a. exempelvis ett åsknedslag i norra Skåne. Denna spänningsändring kan fortplantar sig ner till er. Vissa apparater är känsligare än andra för spänningsförändringar därför märks det inte på alla apparater i hemmet eller i företaget.

Vi jobbar på att lokalisera felen och vi är väl medvetna om att vissa kunder haft för många blinkningar och avbrott i sin el-matning.


Fredag 23 augusti 2019

Natten den 23 augusti klockan 03:00 löste EONs överliggande nät som bl.a. matar Södra Sandby men även många områden utanför vårt nät. Större delar av vårt nät förutom de södra delarna och Kävlinge drabbades eftersom dessa delar matas av andra linjer från EONs nät. Det har uppfattats som en blink d.v.s. ett mycket kort avbrott.

Onsdag 20 augusti 2019

Vi har problem med vår utmatande linje som utgår från Södra Sandby och matar ström ut mot Igelösa, Odarslöv, Håstad, Örtofta, Lilla Harrie, Slättäng, Framnäs, Ellinge och Borulund och omkringliggande områden.  Vi är medvetna om problemet och försöker hitta anledningen.

Ledningen som är lång består både av kabel men också fortfarande en relativt lång sträcka luftledning. På luftledningar och blandnät (kabel och luftledning) har man en automatikutrustning som kopplar till strömmen mindre än en sekund efter att det löst ut. Detta kallas på fackspråk återinkoppling. Detta har man eftersom det är vanligt att fåglar flyger in i ledningarna och orsakar överström som löser ledningen och för att detta inte ska orsaka ett bestående avbrott så kopplas linjen in automatiskt.
Tyvärr så innebär detta också att vid andra typer av överslag/fel, exempelvis begynnande fel så som sprickor i isolatorer eller stationer där fukt ansamlats först får ett överslag. Överslaget i sig gör att fukten torkas upp och när det kopplas in igen så håller det.

Vi försöker dock både okulärt och med hjälp av olika instrument komma fram till orsaken men av erfarenhet vet vi att det är svårt att hitta denna typ av fel innan de blir bestående. Ungefär som om när en bil krånglar men när man kör den till verkstaden så funkar den helt plötsligt igen. Med andra ord: Svårt att hitta vad det kan bero på när felet självläker. 
Vi får beklaga det som inträffat och försöker åtgärda felet/felen.

Onsdag 14 augusti 2019 

Den 14 augusti 2019 klockan 10:34 löste en av våra mottagningsstation i Södra Sandby ut.
Områden som drabbades var delar av Södra Sandby samt södra delarna av Dalby, totalt 438 kunder.
Felet uppstod när en högspänningskabel vid Nyvångskolan grävdes av. Det var en entreprenör, som i samband med arbete som utförde på platsen, av misstag orsakade olyckan.
Efter omkopplingar hade samtliga kunder strömmen tillbaka klockan 10:50.

Lördag 10 augusti 2019

Klockan 08:53 lördagen den 10 augusti löste en av våra tre stora transformatorer T1 som transformerar spänningen från 130KV till 20KV ut för överström i Södra Sandby.
Drabbade område var delar av Södra Sandby, delar av Dalby, Revinge, Harlösa, Örtofta. Håstad, Lilla Harrie, Stångby, Krutmöllan, m.fl.
Efter omkopplingar hade de flesta strömmen tillbaka klockan 09:50. 
Vi kan konstaterat är att två fel skedde samtidigt i vårt nät, ett i Skatteberga och ett Sönnervång i vårt underliggande 20KV nät. Felet analyseras allt för att vi ska förhindra det i framtiden. 

Onsdag den 7 aug 2019 Silvåkra, Stigsåkra, Tvet och Vasaholm

Kvällen den 7 augusti kl 22:02 löste ett fack Björkhaga för överström.
Drabbade områden var Silvåkra, Stigsåkra, Tvet och Vasaholm
Efter felsökning och omkopplingar hade de flesta kunder strömmen tillbaka kl 23:49.
Felet bestod av att en stor fågel (Häger) satt fast i gnistgapet på stolpstation Vaselund.
Samtliga kunder hade strömmen tillbaka kl 01:37.

Lördag den 20 juli Södra Sandby mot Harlösa

Lördag morgon den 20 juli 07:55 löste ett av de utgående facken i Södra Sandby mot Harlösa.
Efter omkoppling hade merparten av kunderna spänning igen vid 09:07.
Felet blev lokaliserat till en stor fågel som fastnat i högspänningsledningarna i Hammarlunda-området. De sista kunderna fick strömmen tillbaka klockan 13:28

Torsdag den 20 juni 2019 Dalby

Klockan 01:12 natten den 20 juni slog åskan ner i våra luftledningar mellan Södra Sandby och Dalby. Detta fortplantade sig i elnätet och slog över till jord i en station i de norra delarna av Dalby. Detta medförde att i vår stora mottagningsstation (SSY) i Sandby, löste det utgående facket (fack 8) som matar Sönnervång – Skylle – Nord östra delarna av Dalby. Merparten av kunderna hade spänningen tillbaka 02:15 via omkopplingar i elnätet. Dock fick de sista kunderna tillbaka strömmen ca kl 05:00 med provisoriska matningar via reservelverk.

Under torsdagen 20 juni arbetar vi med reparationer i den skadade stationen, för att åter kunna ansluta alla kunder till det ordinarie nätet innan kvällen.

Onsdag den 12 juni 2019  Södra Sandby

På förmiddagen den 12 juni drog ett kraftigt åskoväder in över vårt nät. Detta medförde att ett blixtnedslag följde de stora kraftlinjerna in till Södra Sandby och löste ut en av våra stora 130/20KV transformatorer. Transformatorn kunde snabbt kopplas in igen men totalt berördes drygt 5000 kunder av ett avbrott mellan 08:58 och 09:20.

Även en lokaltransformator 20/0,4KV ute i vårt nät fick ett blixtnedslag och fick bytas på Sönnervång utanför Södra Sandby och här var det 10 kunder som var utan ström fram till ca 10:30

Torsdag den 25 april 2019 - Södra Sandby

Vid 13-tiden fick de västra delarna av Södra Sandby ett kortare strömavbrott. Felet uppkom i samband med ett större arbete i vår mottagningsstation.

Onsdag den 27 februari 2019 - Kävlinge och Furulund 

Maximal otur gjorde att ljusbågsvakterna, som är ett skydd för person och material, löste ut och gjorde att hela stationen blev strömlös inklusive Eons 130kV matning till stationen.
Stationen som står i Furulund och är en mottagningsstation (130/10kV station) som Eon är ansvarig för. Vi på Skånska Energi ansvarar sedan för alla anslutna kablar som matar/levererar ut strömmen till Kävlinge och Furulund.   

En ljusbågsvakt detekterar starkt ljus som uppstår i samband med ett elfel eller elolycka i stationen och löser ut alla brytare i stationen för att skydda person och material. Går att jämföras med en jordfelsbrytares funktion i ett hushåll. Det var tur att det inte var någon olycka eller något fel utan bara ren otur som gjorde att ljusbågsvakten löste ut.

Orsaken till att det nästan tog två timmar att få tillbaka strömmen är att Eons personal behövde åkta ut till stationen för att genomsöka så inget fel uppstått innan återställningen kunde ske. 

Vi beklagar det som inträffade och framöver ska informera berörda kunder snabbare och bättre vid avbrott.

Torsdag den 24 januari 2019

Torsdag morgon den 24 januari löste elnätet i Furulund, detta arbetar vi fortfarande med och har först fokus på att få ström till alla kunderna innan vi försöker hitta exakt fel och orsak.
Alla kunder hade strömmen tillbaka ca kl 13:00. Orsaken var ett tekniskt fel i en station.

Onsdagen den 23 januari 2019

Skånska Energis elnät drabbades under onsdagen den 23 och den 24 januari av ett antal olika fel på olika platser i nätet men som i vissa fall har någon form av samband.
Det började vid 9 tiden på morgonen den 23:e i nätet mellan Sandby och Kävlinge. Efter ett antal inkopplingsförsök där nätet löste lokaliserades felet till en högspänningskabel strax norr om Stångby. Vid middagstid löste elnätet söder om Sandby och då bland annat i Dalby. Även detta fel gällde en högspänningskabel men denna gång i utkanten av Dalby mot Skrylle.
På kvällen löste elnätet igen. Denna gång var elnätet reservkopplat på grund av de fel som vi haft tidigare och de kablar som fortfarande var ur drift. Detta medförde att mycket större delar än normalt initialt blev strömlösa. Delar av Sandby samt delar mellan Sandby och Kävlinge drabbades. Denna gång lokaliserades felet till en kabel i trakterna vi Krutmöllan.

Dessa tre felen är besläktade på så sätt att när felet uppstår och när man kopplar i nätet för att försöka få strömmen tillbaka så får man spänningshöjningar i hela nätet. Finns det då redan svaga punkter försvagas de än mer.

Den 7 januari 2019 

Klockan 20:30 löste fack 8 i vår mottagningsstation Önneslöv ut. Drabbade område var landsbygden kring Vallby, Bonderup och Lunnarp.
Totalt drabbades 57 kunder. Efter omkoppling och felsökning fick 13 kunder ström. Felet bestod av att en lina brustit i en skarv och fallit ned på marken.
Samtliga kunder hade strömmen tillbaka kl 02:00 8 januari 2019.

Tisdag den 2 oktober 2018
Klockan 20:20 löste ett ledningsfack i vår fördelningsstation Harlösa ut. Drabbade områden var Harlösa, Hjularöd, Bjärsjöholm, Svansjö, Hjälmaröd och närliggande områden till dessa orter. Totalt drabbades ca 100 kunder. Felet berodde på ett fel uppe i en luftledningsstolpe vid Harlösagården. Samtliga kunder hade strömmen tillbaka 01:42
Väderleken bestod av mörker, tungt regn och hård blåst.
 

Onsdagen den 22 augusti 2018
Klockan 13:00 drabbades cirka 30 kunder i Sandby Mosse av strömavbrott som berodde på brand i ett ställverk. Orsaken är antagligen ett fel i en apparat i stationen. Efter stationsbyte hade alla strömmen tillbaka kl 15:30. 

Onsdagen den 1 augusti 2018
Klockan 13:50 löste en frånskiljare i en av våra kopplingsstationer (T800) i Kävlinge ut. Drabbade områden var Gryet och Bogesholm i Kävlinge. Totalt drabbades 545 kunder. Efter felsökning och omkopplingar hade de flesta strömmen tillbaka 14:45. Felet bestod av ett överslag i en station på Gryet. Samtliga kunder hade strömmen tillbaka 15:25.

Söndagen den 24 juni 2018
Klockan 03:53 löste vår mottagningsstation i Önneslöv ut. Detta berörde kunderna i Björnstorp, Torna Hällestad, Önneslöv, Tvedöra, Silvåkra, Vasaholm och Tvet.
Efter diverse omkopplingar hade de allra flesta kunderna spänning tillbaka vid 06:30.
Felet var att en fågel flugit in i en av våra stolpstationer och orsakat ett större strömavbrott på högspänningssidan.
Samtliga kunder hade spänningen tillbaka 08:50.

Måndagen den 30 april
Klockan 14.54 fick vi avbrott i Harlösa. Det blåste kraftigt och ett träd hade fällts över linjen ute vid Svansjön. 101 kunder berördes och de flesta hade strömmen tillbaka kl. 15:50. De sista kunderna hade strömmen åter kl. 17.05.

Tisdagen den 13 mars 2018

Klockan 12.30 fick vi avbrott på vår linje som utgår från Södra Sandby och matar Norreholm, Skatteberga, Revinge, Harlösa, Hjularöd och Hjälmaröd med omnejd. Efter diverse omkopplingar så hade alla kunder strömmen tillbaka ca 15 minuter senare. Vi undersöker felorsaken men allt tyder på att det var en större fågel som flugit in i ledningarna i Revingeområdet.

Söndagen den 25 februari 2018
Klockan 20.47 löste fack 9 i Södra Sandby för kortslutning. Facket förser de norra delarna av Södra Sandby, Revinge och vidare mot Harlösa, Hjularöd, Bjärsjöholm, Svansjö, Hjälmaröd, Tvedöra och Skatteberga med el. Efter diverse omkopplingar var strömmen tillbaka efter ca 30 minuter. Felet var en kortslutning på luftlinjerna mellan Revinge fack 6 och Harlösa och det var troligen en fågel som orsakade det.

Torsdag den 8 februari 2018
Förmiddagens strömavbrott i Furulund/ Lackalänga med omnejd berodde på ett fel i en högspänningskabel.
Just nu matar vi ett tiotal kunder med en reservgenerator under tiden vi reparerar kabeln.

Tisdag 16 januari 2018
Kl 02.50 löste vår mottagningsstation i Önneslöv ut. Drabbade områden var Genarp med omnejd. 
05.00 hade de flesta kunder strömmen tillbaka, förutom områdena Vallby, Bonderup o Lunnarp.
Felet lokaliserades, en nedfallen högspänningsledning i utkanten av detta område. 
Området var svårtillgängligt på grund av väderlek.
Klockan 11.15 hade samtliga kunder ström igen.

Fredagen den 5 januari 2018
Klockan 20.00 löste ett reläskydd som matar en station i Kävlinge centrum. Samtliga kunder hade strömmen tillbaka 21.20. 139 kunder drabbades av felet som var överslag (kortslutning) i en högspänningskabel av äldre typ (blykabel) på Unionsgatan.

Lördagen den 30 december 2017
Klockan 07.50 fick vi ett avbrott i Södra Sandby. Drabbade områden var Odarslöv, Stångby V, Hoby, Rinnebäck, Väggarp, Örtofta Slott och Toftaholm Viderup. Klockan 09.30 hade de flesta kunderna strömmen tillbaka. De sista kunderna i Väggarp, Örtofta Slott Toftaholm och Viderup fick strömmen tillbaka 10.22. Totalt hade drygt 1700 kunder avbrott. Felet var överslag i en högspänningskabel utmed väg 104 i höjd med Väggarp.

Fredagen den 10 november 2017
Dagens strömavbrott i området mellan Esarp och Genarp berodde på grävarbeten i samband med vägbreddningen som pågår i området. Vi har nu kopplat bort den skadade kabeln och påbörjar reparationen.

Torsdagen den 16 november mellan klockan 10.00 och 12.00 kommer vi att ha ett strömavbrott för att koppla in kabeln igen, avisering till berörda kommer att gå ut med post.

Även torsdagen den 23 november kl 10.00 till 12.00 kommer vi att ha ett strömavbrott för kabelarbete i området.  

Tisdagen den 18 oktober 2017
På kvällen/natten mot onsdag drabbades vårt elnät av två stora fel som orsakade strömavbrott för våra kunder i områdena mellan Södra Sandby och Kävlinge.

Det första felet inträffade klockan 20.00 på tisdagskvällen. Efter ett antal omkopplingar och tester där kunderna efterhand fick strömmen tillbaka lokaliserades felet till ett ställverk för 20 000 volt som ägs av en vindkraftsproducent i vårt elnät där ett större överslag skett. Vid 23-tiden hade alla strömmen tillbaka.

Kl 24.40 fick vi ytterligare ett avbrott. Denna gången drabbades andra kunder men inom samma geografiska område. Det visade sig att det första felet stressat vårt elnät så att en svag punkt i vårt egna ställverk i en station fick överslag med strömlöshet som följd. I samband med att vi försökte lokalisera felet behövdes provtillkopplingar göras i olika områden vilket ledde till att vissa av de kunder som hade strömavbrott tidigare på kvällen drabbades. Klockan 02.44 hade samtliga kunder strömmen åter.


Här får du information om pågående akuta

strömavbrott.

Vid underhåll och reparation behöver vi bryta

strömmen.

Detta är bra att tänka på när du behöver ansluta dig

till elnätet.