Egenproducerad el

Småskalig elproducent

Är du en småskalig elproducent innebär det att du producerar mer el än du använder under ett år. Du kan få ersättning för din överskottsproduktion.

Småskalig produktion är det när porduktionskällan är störren än 43,5kW och upp till 1 500kW för både låg- och högspänning.

Ersättning för nätnyttan

Skånska Energi Nät ersätter dig för den nytta som din produktion skapar i elnätet och det överskott du säljer. Nätnytta innebär att vi får minskade kostnader för överföring av el i vårt nät tack vare din elproduktion.

Se din ersättning enligt gällande prislista.

Ersättning för såld el

Den el som du inte själv behöver kan du sälja till en elhandlare, antingen till ett fast pris eller till ett pris som följer timpriserna på Nordpools spotmarknad. För att du ska få ersättning från vårt elhandelsbolag, Skånska Energi AB, måste du även ha ett giltigt elhandelsavtal.

Välkommen att kontakta oss för offert på ersättning.

Avbrottsersättning

Inmatningsabonnemang har ej rätt till avbrottsersättning.

Spara överskottsenergi genom att investera i egen

batterilagring!

Vi ordnar allt från idé till installation av

solceller!

Detta är bra att tänka på när du behöver ansluta dig

till elnätet.