Egenproducerad el

Mikroproducent

Är du en mikroproducent innebär det att du producerar mindre el än du använder under ett år. Du producerar din el för eget bruk och kan få ersättning för din överskottsproduktion.

Du har ett säkringsabonnemang upp till 63A och en elproduktionsanläggning med en effekt av maximalt 43,5 kW. Om du producerar mer än det du använder ändras villkoren från mikroproduktion till småskalig elproduktion.

Ersättning för nätnyttan

Skånska Energi Nät ersätter dig för den nytta som din produktion skapar i elnätet och det överskott du säljer. Nätnytta innebär att vi får minskade kostnader för överföring av el i vårt nät tack vare din elproduktion.

Se din ersättning enligt gällande prislista.

Ersättning för såld el

Den el som du inte själv behöver kan du sälja till ett elhandelsföretag, antingen till ett fast pris eller till ett pris som följer timpriserna på Nordpools spotmarknad. För att du ska få ersättning från vårt elhandelsföretag, Skånska Energi AB, måste du ha ett giltigt elhandelsavtal. Läs mer här.

Moms och skatter

Om din momspliktiga försäljning inte överstiger 30 000 kronor exklusive moms per år, så är du befriad från moms och behöver därför inte momsregistrera dig. För att du ska bli momsbefriad får din momspliktiga försäljning inte ha överstigit 30 000 kronor någon gång under de två senaste åren.

Läs mer om moms och övriga skatter på Skatteverket. 

Skattereduktion

Du kan få skattereduktion för din mikroproduktion. Beloppet är 60 öre/kWh, och högst 30 000 kWh/år kan ligga till grund för skattereduktionen.

Läs mer om skattereduktion här.

Avbrottsersättning

Inmatningsabonnemang har ej rätt till avbrottsersättning.

Spara överskottsenergi genom att investera i egen

batterilagring!

Vi ordnar allt från idé till installation av

solceller!

Detta är bra att tänka på när du behöver ansluta dig

till elnätet.