Gräv rätt

Hur vet jag var ledningarna ligger?

När du ska utföra grävarbete behöver du veta var du sätter spaden.

När du vill nå ledningsägare för att beställa ledningsvisning eller underlag i form av kartor eller ritningar går du in på Ledningskollen. Här kan du välja mellan olika alternativ. 

Ledningsanvisning:
Du ska utföra eller låta utföra arbete i mark och vill få ledningsanvisning från berörda ledningsägare. Din fråga når ledningsägare som har ledningar eller annan infrastruktur i arbetsområdet. Alla ledningsägare som har fått frågan ska svara.

Projektering:
När du som projektör eller byggherre vid detaljprojektering av byggnader och infrastruktur ska projektera och behöver få underlag i form av kartor eller cad-ritningar över befintlig infrastruktur från berörda ledningsägare. Din fråga når ledningsägare som har ledningar eller annan infrastruktur i närheten av tänkt arbetsområde. Alla ledningsägare som har fått frågan ska svara.

Vid skadad eller av grävd kabel debiterar vi samtliga uppkomna kostnader för reparation, omkopplingar, aviseringar, avbrottsersättningar till kunder med mera.


Akuta ärenden
Om en vattenläcka eller ett kabelfel inträffar kontakta oss. Skada på kabel ska anmälas omedelbart, även om skadan ser obetydlig ut.

 Ledningskollen

Här hittar du alla viktiga blanketter och

avtalsvillkor.

Här får du veta vad hände vid det senaste

strömavbrottet?

Skånska Energis elnätsområde ligger på landsbygden

utanför Lund.