Vi är ett schysst elbolag

Schysst elhandel är en självklarhet för oss på Skånska Energi – och nu har vi papper på det också! Som ett av de första elhandelsföretagen i Sverige har vi nått den nya certifieringen Schysst elhandel, som ska göra det lättare, tydligare och tryggare för alla att handla el.

I Sverige finns mer än 200 elhandelsföretag. Endast fyra har så här långt godkänts för Schysst elhandel – och ett av dem är Skånska Energi.

Till grund för certifieringen Schysst elhandel ligger 18 särskilt uppställda kundlöften, som elhandelsföretaget måste förbinda sig till och leva upp till för att godkännas. Att hålla löftena innebär att elhandlaren på olika sätt är tydlig och ärlig i sin försäljning, och att alla kunder ska kunna handla el på ett tryggt sätt. Det handlar bland annat om att leva upp till följande kriterier:

  • Särskild hänsyn tas till utsatta kunder
  • Enkel och korrekt beskrivning av produkten
  • Tydlig och rätt prisinformation
  • Konsumentens rättigheter och klagomålshantering
  • Fullmaktshantering

Energiföretagen Sverige har arbetat fram kriterierna för certifieringen i samverkan med branschen, Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen och Konsumenternas Energimarknadsbyrå.

Läs mer om Schysst elhandel i vår blogg.

Skånska Energis certifikat (pdf)
Samtliga 18 kundlöften
Läs mer om certifieringen på Energiföretagen Sveriges webbplats

Teckna elavtal Kontakta mig - jag vill veta mer