Dra nytta av prissvängningarna

Rörligt elpris

Välj rörligt elpris om du vill dra nytta av prissvängningarna på elbörsen.

Rörligt elpris följer utvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool där priserna sätts timme för timme. Priset grundar sig på medelpriset för varje kalendermånad vilket gör att priset sätts när månaden är slut. Varje månad ändras elpriset och kan därför variera mycket från månad till månad, vanligtvis är det lägre på sommaren och högre på höst och vinter då elanvändningen ökar. Priserna kan stiga ibland men överlag är ett rörligt elpris billigare än ett fast.

Om elpriset

Elpriset fastställs en månad i taget i efterskott, består av våra kostnader för inköp av el det viktade medelvärde som bildas då det timvisa spotpriset på Nord Pool för det elområde där konsumentens anläggning finns, sammanvägts med vår anskaffade energivolym för leverans till anläggningar med schablonavräknad förbrukning i samma elområde timme för timme, balanskostnad och avgifter till Nord Pool samt Svenska Kraftnät. Kostnad för elcertifikat och vårt påslag på 3,8 öre/kWh (4,75 öre/kWh inkl. moms) samt månadsavgift tillkommer. Du kan när som helst byta till ett avtal med fast eller mixat elpris till nästkommande månadsskifte. Priser som presenteras på denna sida avser en årsförbrukning upp till 100 000 kWh.

Elprisområden

Våra elpriser gäller för elområde 4 (Malmö). Om du tillhör ett annat elområde är du välkommen att höra av dig till oss för att få information om våra elpriser.

Ursprungsmärkning

Skånska Energi är ett av de elbolag som var först i Sverige med att enbart erbjuda el från 100 % förnybara energikällor. Oavsett vilket elavtal du väljer, kan du vara säker på att du endast får el från vattenkraft.

Som elkund till oss erhåller du under under din avtalsperiod vattenkraftproducerad el med EPD från Skånska Energi. EPD (Environmental Product Declaration) är en certifierad miljövarudeklaration med kvalitetssäkrade uppgifter om exempelvis resursförbrukning, utsläpp, avfall och återvinning registrerad av Svenska Miljöstyrningsrådet. Läs mer.

Teckna elavtal Kontakta mig - jag vill veta mer

Historik över det rörliga elprisets utveckling

Uppgifterna gäller elområde 4: Malmö (SE4). Elpriset inkluderar elcertifikatsavgift och vårt påslag på 3,8 öre/kWh exklusive moms (4,75 öre/kWh inklusive moms). Månadsavgift tillkommer.

2021

januari 56,69 öre/kWh
februari 62,73 öre/kWh
mars 51,86 öre/kWh
april 47,75 öre/kWh
maj 54,4 öre/kWh
juni 79,48 öre/kWh

2020

januari 33,7 öre/kWh
februari 25,59 öre/kWh
mars 23,04 öre/kWh
april 20,19 öre/kWh
maj 20,41 öre/kWh
juni 31,33 öre/kWh
juli 29,61 öre/kWh
augusti 48,04 öre/kWh
september 43,26 öre/kWh
oktober 33,95 öre/kWh
november 44,41 öre/kWh
december 44,45 öre/kWh

2019

januari 67,4 öre/kWh
februari 57,89 öre/kWh
mars 49,88 öre/kWh
april 49,09 öre/kWh
maj 45,1 öre/kWh
juni 36,25 öre/kWh
juli 45,82 öre/kWh
augusti 48,53 öre/kWh
september 46,35 öre/kWh
oktober 53,05 öre/kWh
november 52,35 öre/kWh
december 45,52 öre/kWh

2018

januari 38,87 öre/kWh
februari 47,85 öre/kWh
mars 53,38 öre/kWh
april 48,24 öre/kWh
maj 45,67 öre/kWh
juni 57,12 öre/kWh
juli 64,62 öre/kWh
augusti 69,53 öre/kWh
september 63,92 öre/kWh
oktober 64,08 öre/kWh
november 65,83 öre/kWh
december 62,97 öre/kWh

2017

januari 39,28 öre/kWh
februari 38,66 öre/kWh
mars 35,31 öre/kWh
april 34,09 öre/kWh
maj 34,96 öre/kWh
juni 32,9 öre/kWh
juli 35,22 öre/kWh
augusti 38,4 öre/kWh
september 41,11 öre/kWh
oktober 37,26 öre/kWh
november 40,67 öre/kWh
december 38,11 öre/kWh

2016

januari 38,36 öre/kWh
februari 26,22 öre/kWh
mars 28,09 öre/kWh
april 27,7 öre/kWh
maj 29,4 öre/kWh
juni 39,02 öre/kWh
juli 34,63 öre/kWh
augusti 36,56 öre/kWh
september 36,23 öre/kWh
oktober 43,7 öre/kWh
november 48,67 öre/kWh
december 40,99 öre/kWh

2015

januari 35,08 öre/kWh
februari 35,88 öre/kWh
februari 35,88 öre/kWh
mars 30,45 öre/kWh
april 29,99 öre/kWh
maj 27,66 öre/kWh
juni 25,09 öre/kWh
juli 14,57 öre/kWh
augusti 22,32 öre/kWh
september 27,1 öre/kWh
oktober 30,21 öre/kWh
november 31,46 öre/kWh
december 25,03 öre/kWh

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarhet

i vår blogg!

Välj bland flera olika varianter av elavtal med

grön el.

Håll dig uppdaterad om vad som händer på

elmarknaden.