Elmarknaden just nu

Elmarknaden just nu

Stor prisskillnad mellan elområdena

Juli 2021

Fortsatt högt elpris i sommar 

I juni förra året var elpriset för en kilowattimme på elbörsen Nord Pool 25,39 öre i elområde 4.  I år blev månadspriset för juni 73,94 öre/kWh. 

Orsaken till det höga elpriset är det varma och torra väderläget, mindre vindproduktion, kärnkraftsrevisioner samt ökade bränslepriser på världsmarknaden.

Stora prisskillnader i Sveriges elområden

Elprisskillnaderna mellan Sveriges fyra elområden förväntas bestå över sommaren och beror på begränsad överföringskapacitet, vilket regleras av Svenska Kraftnät. 

Vattenmagasinen har fyllts på mycket den senaste månaden men detta kommer att plana ut i juli och ökningstakten kommer att minska. Vindkraften har producerat mindre än planerat under månaden och kärnkraften är inne i sin årliga revision vilket som brukligt sker under sommarhalvåret eftersom energibehovet då är mindre. Under 2021 har bränslepriserna stadigt stigit vilket påverkar elpriserna i Norden. Oljan är uppe på den högsta prisnivån på tre år och för kol har priset inte varit så högt sedan 2011. 
Elbörsen Nord Pool, spotpriser öre/kWh (exkl. påslag, elcertifikatsavgift och moms)

Månad Elomr 1  Elomr 2 Elomr 3 Elomr 4
 Maj  38,95  38,95  43,50

48,47 

 Juni  34,81 34,81 40,30   73,94
 Skillnad  -4,14 -4,14  -3,20 +25,47 

Aktuellt elpris och jämförspris för olika avtalsformer hittar du här.


FAKTA

  • Spotpris – det pris en kWh kostar vid varje enskild timme, 24 olika värden per dygn. 
  • Rörligt elpris – de sammanvägda spotpriserna fördelade per kWh för en månad. 
  • Fast elpris – samma elpris per kWh för en bestämd avtalsperiod. 
  • Terminspriser – det finns flera olika terminer; vecka, månad, kvartal och år. 
  • Ett fast elpris byggs upp av terminspriser. 
  • Det nordiska elsystemet är sammankopplat med övriga Europa genom kablar till Tyskland, Polen och Baltikum. Detta medför att större störningar i den europeiska energiproduktionen även påverkar det svenska elpriset.
     

 

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarhet

i vår blogg!

Välj bland flera olika varianter av elavtal med

grön el.

Detta gäller när du vill producera din

egen el.