Elmarknaden just nu

Elmarknaden just nu

Stor prisskillnad mellan elområdena

September 2020

Det är stora skillnader på elpriserna mellan norra och södra Sverige. 

Lägre tillgång av kärnkraft, vindkraft och fortsatta överföringsbegränsningar av vattenkraft från Norge, samtidigt som vattenmagasinen i norra Sverige är välfyllda är bidragande orsaker till prisdifferensen.

Vindkraften har levererat ungefär 70 procent mot normalt för årstiden till följd av svaga vindar. Kärnkraften producerar på ungefär halv effekt främst på grund av revisioner. Södra Sverige känner även av begränsningen av överföringen från norr till söder, vilket Svenska Kraftnät beslutat om för att kunna säkerställa en hög leveranskvalité.  

Det vi ser just nu, om man tittar på en enskild månad, är den största skillnaden mellan elområdena sedan elområdesindelningen infördes.

Det rörliga elpriset för augusti är cirka 42 öre/kWh för elområde 4 (södra Sverige) och cirka 35 öre/kWh för elområde 3 (södra Mellansverige). I elområdena 1 och 2 (norra Sverige och norra Mellansverige) är det cirka 18 öre/kWh.

 

Priser i diagram, september 2020
Diagrammet visar skillnaden i spotpriset för 2019 jämfört med 2020 för elområde 4 (exkl. påslag, elcertifikatsavgift och moms). 


FAKTA

  • Spotpris – det pris en kWh kostar vid varje enskild timme, 24 olika värden per dygn. 
  • Rörligt elpris – de sammanvägda spotpriserna fördelade per kWh för en månad. 
  • Fast elpris – samma elpris per kWh för en bestämd avtalsperiod. 
  • Terminspriser – det finns flera olika terminer; vecka, månad, kvartal och år. 
  • Ett fast elpris byggs upp av terminspriser. 
  • Det nordiska elsystemet är sammankopplat med övriga Europa genom kablar till Tyskland, Polen och Baltikum. Detta medför att större störningar i den europeiska energiproduktionen även påverkar det svenska elpriset.
     

 

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarhet

i vår blogg!

Välj bland flera olika varianter av elavtal med

grön el.

Detta gäller när du vill producera din

egen el.