Referenser

Referenser

Skånska Energi har flera elhandelskunder som har valt olika former av elavtal. Här berättar vi om några av dem.

Hjularöds gods

Hjularöds gods har under lång tid varit kund hos Skånska Energi. I valet av elleverantör var en bra relation viktig för att kunna ta del av kunskap och råd om elmarknaden.

 

Hjularöds Gods, som ligger i Harlösa, har rötter sedan medeltiden och här bedrivs ett modernt lantbruk i balans med naturen för uppfödning av grisar och produktion av brödspannmål, oljeväxter och gräsfröer. Det satsas aktivt på natur- och viltvård till förmån för en rik och varierande fauna. För de yngre är Hjularöd kanske mest känt ifrån julkalendern Mysteriet på Greveholm. Sedan 1926 är godset i familjen Bergengrens ägo.

- Vi bedriver ett modernt lantbruk som består av växtodling, skogsbruk och smågrisproduktion. Vi producerar till exempel utsäde, fröodlingar, brödspannmål och odlar bland annat höstvete, höstråg, majs och havre. De 560 suggor som finns på gården producerar omkring 13 500 smågrisar om året, berättar Henrik Negendanck, driftledare på Hjularöds gods.

Hjularöds gods har ett flertal byggnader i verksamheten och en total elförbrukning på cirka 1,2 GWh om året. Valet av elleverantör föll på Skånska Energi eftersom det är ett stabilt företag som värnar om sina kunder och dessutom endast erbjuder 100 % förnybar energi.

- Skånska Energi är en kunnig och pålitlig elleverantör som vi har ett gott samarbete med. Eftersom vi har en så bra och personlig relation med dem får vi ta del av råd, kunskap och information som hjälper oss att välja rätt i den komplicerade elhandelsvärlden.

 

Kävlinge golfklubb

Öster om Kävlinge och bara en mil norr om Lund finns Kävlinge Golfklubb. En del av klubbens miljösatsning är att välja 100 % förnybar el från Skånska Energi.

 
 
Kävlinge Golfklubb erbjuder en 18-hålsbana med bra kvalitet samt en korthålsbana som på kort tid blivit mycket populär. På korthålsbanan kan nybörjaren ta sina första steg mot ett liv som aktiv golfare och den rutinerade golfaren kan vässa sitt närspel. På anläggningen finns dessutom en av sydsveriges mest välsorterade golfbutiker och ett klubbhus som serverar vällagad och god mat.

- Vår anläggning ska ha hög kvalitet i kombination med låg miljöpåverkan. Det är klubbens uttalade målsättning att skapa en kontinuitet och ständig förbättring i satsningarna på miljön, berättar Tobias Klöfver, klubbchef på Kävlinge Golfklubb.
 

En del av miljösatsningen handlar om att välja 100 % förnybar energi till anläggningen.
- Skånska Energi är det självklara valet för oss när det gäller att välja elleverantör, säger Tobias Klöfver. De bidrar med god service och genom åren har vi byggt upp mycket goda relationer och ett gott samarbete. Skånska Energi har bland annat en generationstävling som spelas i början av golfveckan varje år, avslutar Tobias Klöfver.

Torna Hällestad lanthandel

Lanthandeln i Torna Hällestad, som öppnade för snart ett år sedan, fokuserar sin verksamhet på ekologiskt och närodlat. Deras klimattänk gör det också naturligt att välja 100% förnybar el från Skånska Energi.

 

Torna Hällestad Lanthandel har drivits av Jens Formare och Anders Hammar sedan påsken 2015 och är resultatet av ett lokalt initiativ från de boende i området. När den tidigare lanthandeln lades ner gick en grupp bybor samman i ett aktiebolag och köpte fastigheten som man nu hyr ut till lanthandeln.
 

Närproducerat och ekologiskt
Jens och Anders hade redan från början en tanke att skapa en unik och anpassad verksamhet genom att lyssna på bybornas önskningar och behov. I lanthandeln säljs därför många lokalproducerade och ekologiska produkter. 

- Det var nödvändigt för oss att hitta en nisch som fungerar här i byn. Här finns många som tycker det är viktigt med närproducerade kvalitetsprodukter, säger Jens Formare. 

- Vi är inte bara en butik och ett bageri utan vi har även ett café som är en trevlig mötesplats för besökare från när och fjärran, fortsätter han.

100% förnybar el
Lanthandeln har valt att teckna elavtal med Skånska Energi. Dels för att hålla sig till lokala leverantörer (lanthandeln ligger i Skånska Energis nätområde) och dels för att det är viktigt att enbart använda el från 100% förnybara energikällor.

- Skånska Energis ställningstagande att enbart erbjuda elavtal från förnybara källor går helt i linje med vad vi står för.  Vi värnar om vår miljö och skulle aldrig kunna välja något annat än 100% förnybar el, avslutar Jens Formare.

Besök: www.facebook.com/tornahallestadlanthandel

KLF

Personlig kontakt, lokal förankring och bara förnybar el var viktigt när spannmålsföretaget KLF valde Skånska Energi som elhandelspartner.

 

Nyskördad spannmål har en vattenhalt på mellan 17 och 20 procent, ibland högre. För att lagras väl bör den hålla max 14. Därför måste spannmål torkas innan lagring. Torkningen sker med varmluftsfläktar. De drar mycket energi.

- Vi förbrukar cirka 6,6 GWh el om året, och spannmålstorkningen under augusti och september står för 90 procent. Under två månaders tid torkar vi totalt cirka 150 000 ton.
Det berättar Erik Wildt-Persson, vd för Kristianstadsortens Lagerhusförening, KLF, som ägs av cirka 700 lantbrukare i östra Skåne och västra Blekinge. KLF köper in spannmål från lantbrukarna i området och torkar och lagrar den för att sedan antingen sälja den vidare eller göra foder av den.

De flesta spannmålsföretag använder olja, gasol eller pellets som bränsle för uppvärmningen i torkprocessen. KLF är ensamt i Sverige om att använda el.

- För fyra år sedan ersatte vi den gamla oljepannan i vår anläggning i Rödaled med elpannor. Det har blivit mycket billigare samtidigt som vi har sluppit tankbilstransporterna och allt driftarbete kring eldningen. Nu vrider vi bara på ett reglage, så får vi full värme direkt.

200 kubikmeter olja ersattes med el från förnybara källor, motsvarande en årlig minskning av koldioxidutsläpp på 530 ton. För det fick KLF Kristianstad kommuns miljöpris 2013.

- Vi vill ha garanterat grön el, och gärna från en lokal aktör som vi själva, som liksom vi uppskattar det personliga mötet. Därför väljer vi Skånska Energi som elhandelspartner, säger Erik Wildt-Persson.

- Att fasa ut de fossila bränslena är ett viktigt ställningstagande för oss gentemot våra kunder och medlemmar. Vi måste veta att också nästa generation kan odla jorden.

Bostik

Under 2015 blev Bostik AB i Helsingborg ny stor elhandelskund hos Skånska Energi. Bra pris på 100 % förnybar el och uppföljningar med kunniga råd avgjorde valet.

Bostik AB är världsledande tillverkare av lim, spackel och andra tätningsmedel med sex tusen anställda globalt. Det nordeuropeiska huvudkontoret ligger i Helsingborg: kontor, fabrik och lager i en anläggning som förbrukar cirka 3,6 gigawattimmar el om året. Sedan början av 2015 är det Skånska Energi som levererar den.

- Vi vill få bättre långsiktig kontroll över våra energikostnader. Skånska Energi är en elleverantör som vi kan bygga en trygg relation med, säger Jimmy Wikhäll, inköps- och logistikchef på Bostik.

Bostik har gått från ett treårigt avtal med en annan leverantör till ett rörligt avtal med Skånska Energi. Bytet har inneburit en stor prissänkning och minskade elkostnader, och därtill erbjuder Skånska Energi regelbundna uppföljningar med aktuell information om läget på marknaden.

- Elmarknaden är komplicerad och vi kan inte sätta oss in i allt som händer på den. Därför behöver vi en leverantör som kan bevaka och aktivt komma med förslag till ytterligare besparingar när det är möjligt. Det fungerar utmärkt med Skånska Energi.

Att all energi kommer från 100 % sol och vatten är en starkt bidragande anledning till att Bostik valt Skånska Energi som elleverantör.

- Som processindustri är vi en stor energiförbrukare. Att vi nu använder ren, grön el är ett viktigt steg för vår hållbara utveckling. När jag fyller i vår koldioxidrapport kan jag skriva 0 i kolumnen för el, och det känns verkligen bra!

HSB Landskrona

HSB Landskrona är en fastighetsförvaltare som väljer förnybar el från Skånska Energi som ett led i sitt arbete med att uppnå sina klimatmål.

HSB Landskrona ekonomisk förening grundades 1933 och är en av Landskronas största fastighetsförvaltare. De förvaltar över 600 egna hyreslägenheter samt 3000 bostadsrättslägenheter. Verksamhetsområdet är geografiskt begränsat till Landskrona och Svalövs kommun.

Elavtalet med Skånska Energi är ett långt fastprisavtal med en inköpt volym på ca 6 GWh per år. Det finns också ett samarbetsavtal som ger alla medlemmar i HSB Landskrona rätt att teckna sitt privata elavtal med Skånska Energi till förmånliga priser.

– Skånska Energi blev ett naturligt val för oss när vi 2011 gjorde en upphandling för alla våra förvaltningsobjekt. Eftersom elmarknaden är komplex och kräver specialistkunskap var det personliga engagemanget mycket viktigt för oss. Skånska Energi har dessutom ett konkurrenskraftigt pris och ger oss den service vi vill ha, säger Sven Andersson, miljöansvarig på HSB Landskrona.

HSB Landskrona har, i ett gemensamt klimatavtal med sina systerföreningar, förbundit sig att sänka utsläppen av CO2ekv med 50% till 2023. Att Skånska Energi är en elleverantör som tar sitt miljöansvar, ser Sven Andersson därför som mycket väsentligt.

– Skånska Energis ställningstagande om att verka för ett hållbart samhälle genom att enbart erbjuda förnybar energi är helt avgörande vid val av elleverantör för oss och våra uppdragsgivare. Något annat än 100% förnybar energi kommer aldrig att bli aktuellt för vår del.

Vi ordnar allt från idé till installation av

solceller.

Sänk dina värmekostnader genom att installera

värmepump.