100 % vattenkraft

Ursprungsmärkning

Ursprungsmärkningen gör att du kan vara säker på att du bara köper grön el från förnybara energikällor. Skånska Energi erbjuder enbart 100 % grön el från vattenkraft.

Ursprungsmärkningen är en garanti, utfärdad av Svenska kraftnät, som gör att du kan vara säker på att du bara köper grön el från förnybara energikällor. Omärkt el kommer med stor sannolikhet från kol eller olja, krafter som orsakar enorma koldioxidutsläpp varje dag, året runt.

100 % vattenkraft
Alla elbolag måste redovisa var elen säljer kommer ifrån. Ursprunget syns med hjälp av ett tårtdiagram där grönt visar ren el från förnybara energikällor, blått visar för kärnkraft och brunt visar fossila energikällor. På detta sätt blir det enklare för dig att se vilken klimatpåverkan din el har så att du kan göra ett aktivt val som hjälper miljön och klimatet.

Skånska Energi säljer enbart grön el från vattenkraft enligt EPD (Environmental Product Declaration),en certifierad miljövarudeklaration med kvalitetssäkrade uppgifter om exempelvis resursförbrukning, utsläpp, avfall och återvinning registrerad av Svenska Miljöstyrningsrådet. 
Läs mer här.

 


Det innebär att utsläppen av koldioxid är noll för produktionen av din el och vi bidrar heller inte med något kärnbränsleavfall.

Här nedan finns en redovisning för 2020Håll dig uppdaterad om vad som händer på

elmarknaden.

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarhet

i vår blogg!